Rabobank en ABN AMRO genomineerd voor mondiale circulair award

15 december 2017 Banken.nl 4 min. leestijd

De Nederlandse banken Rabobank en ABN AMRO dingen mee naar een mondiale onderscheiding op het gebied van bevordering van de circulaire economie. Beide banken komen in aanmerking voor een award in de categorie ‘Investor’. De winnaars worden in januari bekend gemaakt op het jaarlijkse World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Twee Nederlandse banken - ABN AMRO en Rabobank - doen een gooi naar een onderscheiding voor hun bijdrage aan de circulaire economie. De awards zijn onderdeel van een programma genaamd ‘The Circulars’, een initiatief van het World Economic Forum en het Forum of Young Global Leaders. De awards werden in 2015 voor het eerst georganiseerd. Voor die tijd was het begrip ’circulaire economie’ bij weinig mensen bekend, maar het idee is de laatste jaren steeds meer ingeburgerd.

Wat wordt ook alweer verstaan onder een economie die circulair is? In een circulaire economie maakt men gebruik van de grondstoffen die zich op dat moment in de economische kringloop bevinden. Een product dat aan het einde van zijn levenscyclus komt, moet zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dat kan alleen als er ook een verandering optreedt in ontwerpfilosofie: producten moeten niet ontworpen worden op hun levenscyclus, ook moeten ze waarde hebben voor de periode erna. Bijvoorbeeld een gebouw waarvan delen worden hergebruikt in nieuwe gebouwen. De Nederlandse regering heeft vorig jaar uitgesproken dat de nationale economie in 2030 voor de helft en in 2050 volledig circulair moet zijn.

Rabobank en ABN AMRO genomineerd  voor mondiale circulair award

Vaak vraagt men zich af of circulair niet hetzelfde is als recycling. Dat is beslist niet helemaal hetzelfde. Bij recycling wordt een product in de afvalfase verwerkt tot een ander product. Bijvoorbeeld een boekenkast wordt vermalen tot onderzetters. In een circulaire economie ligt de nadruk op hergebruik, bijvoorbeeld kozijnen uit een bepaald gebouw die in een nieuw gebouw ook weer die functie krijgen. Een circulaire economie is het tegenovergestelde van de economie zoals we die kennen: een lineaire economie, waarin we een product maken, dat gebruiken en aan het einde van de gebruikscyclus gooien we het weg.

Nieuwe financieringsmodellen

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie kost geld, veel geld. Voor banken ligt hier een schone rol om op financieel vlak een rol te spelen. ABN AMRO ondersteunt bedrijven die overstappen op een circulair businessmodel met nieuwe financieringsmodellen. De bank heeft in zijn strategie vastgelegd om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal honderd deals €1 miljard aan circulaire bedrijfsmiddelen te financieren. De bank introduceert ook nieuwe dienstverlening, waarmee kennis wordt gedeeld over circulaire verdienmodellen en bijbehorende risico’s.

CE Challenge

Rabobank organiseerde dit jaar verspreid door het land zogeheten Circulair Economy (CE) Challenges. Bas Rüter is directeur duurzaamheid bij Rabobank en vertelt: “Dit jaar hebben we ingezet op het versnellen van onze aanpak om ondernemers te helpen bij het omschakelen van een lineair naar een circulair business model. Want circulair ondernemen is een van de pijlers waarop de Nederlandse economie zal steunen in de nabije toekomst. We merken dat steeds meer ondernemers ons weten te vinden. Op dit moment vinden de CE Challenges plaats in de regio’s Zuid Holland Zuid en Arnhem Nijmegen eo. En in het najaar starten we in Eindhoven Brainport en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook voor 2018 hebben al meerdere regio’s interesse getoond in de CE Challenge.”

Met ABN AMRO en Rabobank dingen twee van de drie grootbanken naar deze onderscheiding. Waar is ING in dit verhaal? ING was vorig jaar al genomineerd voor dezelfde award in de categorie Investor. De bank werd tweede, achter het Amerikaanse SJF Ventures.