300 miljoen voor een duurzame, circulaire economie en vitale gemeenschappen

14 juli 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft bekendgemaakt dat er een vervolg komt op de Rabo Impactlening voor duurzame organisaties. Bovendien presenteert de bank in samenwerking met de Council of Europe Development Bank de nieuwe Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs. In totaal komt er door de twee regelingen €300 miljoen beschikbaar voor MKB- en midkap-bedrijven. 

Er komt een vervolg op de populaire Rabo Impactlening, een lening met rentekorting waarvoor bedrijven met een positieve impact in aanmerking komen. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft fondsen beschikbaar gesteld aan de Rabobank voor een derde tranche, met een waarde van €200 miljoen. Met de uitgifte van de leningen willen de Rabobank, de EIB en de CEB de transitie richting een duurzame en circulaire economie stimuleren. “De kracht van deze lening is dat het een hele concrete stimulans en steun is voor een bewust Nederlands midden- en kleinbedrijf”, aldus Vice-President Pim van Ballekom van de EIB.

Aan het einde van 2015 werden er voor het eerst Rabo Impactleningen beschikbaar gesteld en inmiddels hebben diverse duurzame ondernemingen in Nederland gebruik gemaakt van de regeling. De €150 miljoen die in totaal beschikbaar kwam bij de eerste twee tranches is inmiddels volledig benut door 140 MKB- en midkap bedrijven. De Rabobank verwacht dat de aangekondigde derde tranche nog eens 200 bedrijven kan ondersteunen op het gebied van duurzaamheidsinvesteringen. 

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank, toont zich verheugd over de hernieuwde regeling: “Het is prachtig te ervaren dat het enthousiasme voor investeren met impact groot is. Waar duurzaamheid nu nog als optie wordt gezien, willen we dat het de komende jaren gangbaar voor iedereen wordt. Een way of life. Dat is waar onze duurzaamheidsagenda zich op richt. Want een duurzame economie is niet alleen positief voor mens, milieu en maatschappij maar levert ook ‘winst’ op voor bedrijven zelf.”

300 miljoen voor een duurzame, circulaire economie en vitale gemeenschappen

Van Ballekom vult aan: “De EIB zit met de Rabobank op dezelfde golflengte als het gaat om wat we ‘climate action’ noemen, waarmee we klimaatverandering willen beperken en aanpassingen stimuleren die de impact ervan verminderen. We kijken bij elke investering naar de bijkomende effecten, dus niet alleen op economisch gebied, maar juist in de zin van sociale, menselijke en milieu-impact. De voortzetting van de impactlening is een duidelijk signaal dat duurzame bedrijfsvoering de toekomst is.” 

Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs

Naast de voortzetting van de Rabo Impactlening werd in samenwerking met de Council of Europe Development Bank (CEB) ook de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs gepresenteerd, bestemd voor eerstelijns zorg en primair- en voorgezet onderwijs. In totaal is €100 miljoen beschikbaar gesteld en de Rabobank verwacht hiermee ruim 100 projecten te kunnen financieren. De rentekorting voor deelnemers aan de regeling kan oplopen tot 0,8%. Met behulp van de nieuwe regeling bedient de bank twee sectoren die naar eigen zeggen van groot belang zijn voor het behoud van vitale gemeenschappen in Nederland”. 

Anton Spierenburg, technisch adviseur duurzame ontwikkeling CEB, geeft verdere toelichting op de regeling en de keuze daarin voor de sectoren zorg en onderwijs: “Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en de aanmoediging van duurzaam ondernemerschap belangrijk is. Ondernemerschap is immers een cruciaal middel voor het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Zorg en onderwijs leveren met hun maatschappelijke dienstverlening een belangrijke bijdrage aan de lokale leefbaarheid en vitaliteit. Daarom werken we samen met de Rabobank om concrete sociale en duurzame verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs te realiseren.”

Onlangs werd al de eerste Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs verstrekt. De ontvanger was Gezondheidscentrum Roden waar momenteel, mede op initiatief van huisvestingsadviseur BCN Groep, een nieuw gezondheidscentrum wordt gerealiseerd. Aeijolt Keuning, directeur BCN Groep: ‘Met de impactlening realiseren we een duurzaam gebouwd gezondheidscentrum. De zorgvraag in Nederland verandert ingrijpend en onze zorgkosten behoren tot de allerhoogste in Europa. Vernieuwingen en hervormingen zijn nodig om die uitdagingen te lijf te gaan. Zoals het samenbrengen van eerstelijns zorg onder één dak in een gezondheidscentrum. Het gevolg: veel meer samenwerking, betere zorg en meer gemak voor patiënten. In Roden verrijst in 2018 een geheel nieuw centrum volgens deze visie.’