Rabobank blikt vooruit op PSD2

17 januari 2019 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De nieuwe betaalrichtlijn PSD2 houdt de gemoederen al een tijdje bezig. PSD2 stelt onder meer dat banken transactiegegevens van klanten vrij moeten geven voor andere financiële bedrijven. De consument moet hier wel uitdrukkelijk toestemming voor geven. Het uitgangspunt is dat PSD2 zorgt voor meer innovatie en nieuwe mogelijkheden voor consumenten. Banken.nl bekeek de stappen die Rabobank zet om PSD2 en Open Banking te benutten voor klanten.

Of de grote banken nu echt heel erg blij zijn met de komst van PSD2 is een vraag die vermoedelijk altijd onbeantwoord zal blijven. Immers, het raakt aan de macht die grote banken altijd hadden en zorgt voor een gelijker speelveld, specifiek voor fintech-bedrijven. Feit is dat PSD2 eraan komt. Op Europees niveau ging de nieuwe betaalrichtlijn al in 2015 door het parlement. De lidstaten van de EU hadden eigenlijk tot begin januari 2018 om hier op nationaal niveau invulling aan te geven en in de wet op te nemen, maar het ene land is wat voortvarender dan het andere. In Nederland wordt PSD2 pas dit jaar definitief van kracht, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019. In aanloop naar dat moment deelt Rabobank alvast wat inzichten over PSD2 en wat het haar klanten gaat brengen.

Rabobank blikt vooruit op PSD2

PSD2 geeft andere financiële bedrijven (in deze context vaak ‘derden’ genoemd) dus de mogelijkheid om transactiegegevens van consumenten op te vragen. Maar het helpt Rabobank zelf ook om de digitale dienstverlening richting klanten verder te verbeteren. Een simpel voorbeeld is checken van het rekeningoverzicht. Onder PSD2 kan een Rabo-klant via de Rabo-app inzicht krijgen in al zijn betalingsgegevens, ook als die rekening bijvoorbeeld bij een concurrerende bank loopt. Dat scheelt weer een app op het scherm. Zoiets was voorheen ondenkbaar. Een derde hoeft dus niet per se een fintech te zijn, het kan ook gewoon een andere grote bank zijn. En Rabobank kan net zo goed zelf die derde partij zijn.

API’s

In plaats van gesloten worden bancaire systemen meer open, al dan niet gedwongen door de wet. Daarom wordt ook vaak de term Open Banking gebruikt als duiding voor de nieuwe realiteit. Binnen Open Banking en PSD2 spelen ‘application programming interfaces’ (API) de hoofdrol. API’s zijn een soort digitale tolken tussen computersystemen van verschillende bedrijven. Ze zorgen ervoor dat deze systemen met elkaar kunnen communiceren zonder dat daar menselijk handelen voor nodig is. Zo ongeveer elke (nuttige) app op een smartphone werkt met behulp van API’s.

Actieve voorlichting

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden, gebruikers moeten expliciet toestemming aan derden om hun gegevens te mogen gebruiken. Er wordt immers nogal wat data beschikbaar gesteld, gevoelige data ook. Daarover zegt Rabobank: “De PSD2-regelgeving vraagt wel om zorgvuldigheid en verstandig omgaan met privacy. Grenzen tussen banken, financiële dienstverleners en nieuwe toetreders vervagen. Verstandig dat mensen expliciet toestemming moeten geven om betaalinformatie te delen. Rabobank zet daarbij in op actieve voorlichting zodat mensen ook begrijpen waar zij toestemming voor geven.” 

De PSD2-regelgeving vraagt wel om zorgvuldigheid en verstandig omgaan met privacy.

Actieve voorlichting lijkt op het eerste gezicht geen slecht idee. Vorige week ontstond er enige commotie over PSD2 na een uitzending van consumentenprogramma Radar. Daarin stelde privacywaakhond Privacy First dat mensen die toestemming (gaan) geven onvoldoende op de hoogte zijn waarmee ze allemaal toestemmen. De organisatie stelt zelfs een PSD2-me-niet-register voor, vergelijkbaar met het bel-me-niet-register. Interessant is ook het spanningsveld dat ontstaat tussen PSD2 en GDPR

Rabo-voorbeelden innovatie PSD2

PSD2 is nog niet formeel in werking getreden, maar Rabobank is al wel druk bezig met investeren in diverse toepassingen. De investeringen komen vanuit Rabo Frontier Ventures (RFV), een fonds dat zich specifiek richt op kansrijke startups in fintech en agritech. Het fonds - onder leiding van Harrie Vollaard - heeft hier €60 miljoen voor beschikbaar. Drie voorbeelden springen er alvast uit.

  • IBAN-Naam Check van SurePay, een fintech die voortkomt uit de talentenvijver van Rabobank. Met deze check controleert de bank de naam van de rekeninghouder met het bijbehorende IBAN-nummer. Handig voor het voorkomen van fouten en of oplichting. Inmiddels gebruiken meerdere grote banken en kleinere banken deze preventiemethode.
  • Boekhoud-app Tellow, eveneens afkomstig uit de interne talentenvijver. Hiermee kunnen rekeninghouders van alle Nederlandse banken hun boekhouding automatiseren en in zijn algemeenheid meer inzicht geven in hun zakelijke financiële huishouding. Straks onder PSD2 kan dat normaal gesproken ook realtime. De app is specifiek gericht op zzp’ers.
  • Beleggings-app Peaks. Met Peaks leggen klanten automatisch wisselgeld opzij waarmee ze vervolgens kunnen beleggen. Zo bouwen gebruikers bijna ongemerkt vermogen op. Voor het berekenen van het wisselgeld gebruikt de app betaalgegevens van klanten.

Bovenstaande voorbeelden geven al aardig weer wat consumenten kunnen verwachten van PSD2 en Open Banking. Er ontstaan inderdaad nieuwe mogelijkheden die vijf jaar geleden nog nauwelijks denkbaar waren. Hoe PSD2 zich in de praktijk verder gaat ontwikkelen is nog even afwachten, maar duidelijk is dat het de bankensector bezighoudt en meer dan dat.