Interview Tijmen Daniëls programmamanager PSD2 bij DNB

28 februari 2018 Banken.nl 4 min. leestijd
Een interview met Tijmen Daniels, programmamanager PSD2 bij De Nederlandsche Bank over de impact, kansen en risico's van de invoering van PSD2.
 

Eén van de drie speerpunten uit de Visie van DNB Toezicht 2018-2022 is technologische vernieuwing. Wat gaan banken en andere betaalinstellingen daarvan merken in 2018?

'In de betaalsector is technologische vernieuwing aan de orde van de dag: de PSD2-regelgeving sluit daarbij beter aan op de recente ontwikkelingen en biedt tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden. Denk aan rekeninginformatiediensten en toegang tot betaalrekeningen door derden. In ons toezicht gaan we hiermee aan de slag. Zo gaat DNB vergunningen verlenen aan nieuwe spelers die inhaken op de kansen die PSD2 biedt. DNB probeert daarbij nieuwkomers te ondersteunen in het vergunningsproces. Maar we letten er natuurlijk ook op dat de beheerste bedrijfsvoering rondom technologische vernieuwingen gewaarborgd blijft. Ook doen we onderzoek naar de beheersing van cyberrisico’s door banken. Verder werken we aan meer datagedreven toezicht, zodat we meer kunnen halen uit alle rapportages die banken ons leveren.'

Tijmen Daniëls - Programmamanager PSD2 bij de DNB

PSD2 brengt de sector kansen, maar ook risico’s. Op welke manier ziet De Nederlandsche Bank toe op deze risico’s?

'De zorgen in de maatschappij over PSD2, zoals de vraag of cyberrisico’s zullen toenemen en of de bescherming van betaalgegevens en de privacy van de rekeninghouders goed geborgd is, zijn begrijpelijk. Om consumenten en de veiligheid van betalingen te beschermen, bevat PSD2 een aantal waarborgen. Zo worden veiligheidsstandaarden aangescherpt en zal de toegang tot en het gebruik van betaalgegevens alleen mogelijk zijn wanneer de betaaldienstgebruiker expliciet toestemming geeft.'

'Daarnaast moeten nieuwe betaaldienstverleners een vergunning aanvragen en komen ze onder toezicht. Ook wordt onder PSD2 het toezicht op bestaande betaaldienstverleners uitgebreid en aangescherpt. Over al deze onderwerpen geven we op onze website uitgebreide informatie, voor consumenten en financiële instellingen. Zo bevat onze website sinds kort een uitgebreide set aan vragen en antwoorden voor consumenten, die is opgesteld namens het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).'

Wat vindt De Nederlandsche Bank van de uitkomst van het onderzoek laatst dat 95% van de Nederlanders zegt niet bereid te zijn zijn/haar betaalgegevens af te staan aan een nieuwe partij?

'De uitkomsten van onderzoek in MOB-verband waren wel wat genuanceerder. Commercieel gebruik van betaaldata wordt maar beperkt geaccepteerd, maar voor andere doelen, zoals beveiliging of verbetering van service ligt dat anders. Tegelijkertijd is duidelijk dat het gebruik van betaalgegevens erg gevoelig ligt. Vermoedelijk zal de consument tijd nodig hebben om daaraan te wennen. Waarschijnlijk zullen gebruik van data en rekeninginformatiediensten geleidelijk toenemen, mits er geen grote privacy-incidenten zijn. Als er wel incidenten komen, kan dat iets anders zijn.'  

Hoe kan een klant achterhalen of een derde partij betrouwbaar is?

'De klant kan nagaan of de derde partij onder toezicht staat. Voor Nederlandse instellingen is dat relatief gemakkelijk, namelijk via ons register. Voor buitenlandse partijen is het wat ingewikkelder, omdat het buitenlandse register minder gemakkelijk te vinden is. Maar het kan wel. Grote kans dat de klant toch wat terughoudender is als hij die informatie niet kan vinden. Bij twijfel niet inhalen, dat is verstandig! Maar zelfs als de klant gebruik gaat maken van de derde partij, zal zijn bank kijken of die gecertificeerd is en betrouwbaar. En als de bank gegronde twijfels heeft, mag en zal zij toegang weigeren. De klant wordt zo dus goed beschermd.'

Dit artikel is eerder verschenen in Bank|Wereld van de Nederlandse Vereniging van Banken.