NVB deelt ambities minister Hoekstra voor financiële sector

21 december 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Stabiliteit, integriteit en innovatie. Dat waren de kernwoorden in de plannen die minister Wopke Hoekstra eerder deze week presenteerde, met betrekking tot de financiële sector. Bij monde van voorzitter Chris Buijink stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de ambities van Hoekstra te delen, met hier en daar een kleine kanttekening.

In een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer deed minister van Financiën Wopke Hoekstra eerder deze week zijn ‘agenda financiële sector’ uit de doeken. Een belangrijk uitgangspunt is het herstel van vertrouwen in de sector. Ook Buijink ziet daar de noodzaak van in: “De sector staat er tien jaar na de crisis sterker voor en tegelijk is er nog veel werk te verzetten. Een belangrijke uitdaging betreft het versterken van het publiek en politiek vertrouwen.”

Dat vertrouwen is het afgelopen jaar geschonden door twee zaken in het bijzonder, de commotie rond de salarisverhoging van topman Ralph Hamers van ING (en in iets mindere mate van topman Karl Guha van Van Lanschot) en de schikking tussen het OM en ING over het faciliteren van witwassen. Of banken zich wel bewust zijn van hun positie in de maatschappij, was een veelgehoorde vraag op straat en in de media.

Beloningsbeleid

Wat betreft het beloningsbeleid van banken, enige tijd terug heeft de sector zichzelf al regels opgelegd. In de ‘Code Banken’ hebben de banken afgesproken het maatschappelijk draagvlak en een eventuele internationale context goed mee te wegen. Daarbij was al sprake van een retentietermijn voor variabele beloningen als aandelen.

NVB deelt ambities minister Hoekstra voor financiële sector

De NVB geeft aan de inspanningen ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit te willen versterken, in lijn met wat Hoekstra graag ziet. Daarbij moeten ook politie, justitie en andere overheden betrokken worden. Buijink: “Wij juichen toe dat de minister onderzoek aankondigt naar een effectievere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen private en publieke partijen. Wij denken dat de overheid en de financiële sector op dit punt veel meer zou kunnen samenwerken. Nederland zou hierbij kunnen leren van het Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) in het Verenigd Koninkrijk.” 

Kapitaalbuffers

Hoekstra ijvert voor hogere kapitaalbuffers, zodat economische neergang niet leidt tot banken die aan moeten kloppen bij de staat om te overleven. De Nederlandse banken staan er volgens de branchevereniging goed voor en verwachten in de komende jaren nog meer vet op de botten te krijgen. De NVB ziet de Europese bankenunie graag voltooid worden, zodat alle banken op een gelijk speelveld opereren. Aan de andere kant vindt de NVB het verstandig “bij de Europese vertaling van de Bazel 4 afspraken niet onnodig teveel kapitaal te laten aanhouden voor bijvoorbeeld hypotheken in Nederland, waar de risico’s aantoonbaar laag zijn.”

Klimaat

Geen toekomstvisie zonder een stuk over klimaat en zo ook hier. Hoekstra wil dat de banken een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland en is positief over de huidige inspanningen. De banken geven aan duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan en zich te willen inspannen om de CO2-uitstoot te verminderen en zich achter de klimaatinspanningen van het kabinet te scharen. Een goed voorbeeld is het meten van klimaatrisico’s van bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. “We willen partner zijn in het Klimaatakkoord,” aldus Buijink.