Nederlandse banken ondersteunen SchuldenlabNL

19 november 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Het initiatief SchuldenlabNL is opgezet om schuldenzorgen bij consumenten te voorkomen door ze in een zo vroeg mogelijk stadium te begeleiden naar de juiste hulp. In het initiatief zijn zowel publieke als private instellingen vertegenwoordigd, waaronder de Nederlandse bankensector. SchuldenlabNL zag afgelopen week het levenslicht onder toeziend oog van Koningin Máxima.

Op papier heeft bijna iedereen in Nederland wel schulden. Of het nu een open creditcardtegoed is, een hypotheek of een studieschuld. Voor veel mensen zijn die schulden prima solvabel en wordt er stap voor stap afgelost, zonder dat de kwaliteit van leven in het geding is. Naar schatting zijn er echter ook zo’n 2 miljoen Nederlanders die kampen met betalingsachterstanden, waarvan er 1,4 miljoen problematische schulden hebben. Schulden die de kwaliteit van leven bepalen en die soms alleen afgelost kunnen worden door nieuwe schulden te maken. Het ene gat wordt dan gevuld met het andere.

Nederlandse banken ondersteunen SchuldenlabNL

SchuldenlabNL is opgericht om de zorgen van mensen in financiële problemen te verminderen. Daar maakt de organisatie meteen een duidelijke afbakening. SchuldenlabNL geeft niet aan te streven naar een schuldenvrije samenleving, maar naar een schuldenzorgvrije samenleving. Hoe? Door vroegsignalering, preventie en curatie die mensen duurzaam schuldenzorgvrij maken te intensiveren en te zorgen voor de juiste kaders.

Nederlanders weten de weg naar hulpinstanties niet goed te vinden. Gemiddeld wachten ze vijf jaar voordat ze hulp inroepen. Dan is de schuldenpositie vaak al in gevorderd stadium, wat voor veel stress kan zorgen bij de betrokkenen. Stress wordt al regelmatig bestempeld als een groot gevaar voor de maatschappij en het wegnemen van schuldenzorgen draagt op die manier bij aan een gezondere maatschappij als geheel.

Ook taak van bedrijfsleven

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) sluit zich van harte aan bij het initiatief. De NVB ziet voor banken een verantwoordelijke rol weggelegd. Immers, de bank is één van de eerste instanties die kan signaleren of een incasso bijvoorbeeld niet doorgaat of dat iemand langer rood staat dan gemiddeld. Critici zullen misschien zeggen dat het niet de taak is van de bank om zich te bemoeien met zulke zaken. Daar is voorzitter van het Schuldenlab Gerrit Zalm het niet mee eens. Hij ziet juist een belangrijke verantwoordelijkheid voor bedrijven, waaronder banken. Immers hebben bedrijven niets aan mensen met schulden en bovendien willen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen.