Aantal medewerkers Nederlandse banken daalt licht

30 mei 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

In de jaren na het uitbreken van de financiële crisis moesten veel bankmedewerkers het veld ruimen. Dit leidde tot veel (maatschappelijke) onvrede, tot Kamervragen aan toe bij de zoveelste saneringsronde. Die storm lijkt inmiddels wat te zijn gaan liggen, maar nieuw personeelsreducties liggen op de loer als gevolg van onder andere digitalisering, robotisering en automatisering. Hoe ziet de huidige situatie er cijfermatig uit?

De Nederlandse financiële sector verloor sinds het begin van de financiële crisis in 2008 al 60.000 banen. Ingegeven door slechte financiële resultaten zagen banken zich gedwongen om afscheid te nemen van flinke aantallen medewerkers. De opkomst van fintechs droeg bij aan deze gedwongen reorganisaties. Grote banken zagen zich ineens geconfronteerd met kleine, maar innovatieve bedrijven die veel efficiënter bleken te werken dan zij zelf en nog een goed product wisten neer te zetten ook. Ondanks een neergaande trend van het aantal banen stond daar de afgelopen jaren opmerkelijk genoeg een toename in vacatures tegenover. Dat komt deels doordat banken nog steeds kampen met een imagoprobleem. Banken bieden bovendien minder zekerheid dan vroeger, wat werkzoekenden minder snel laat toehappen. Ondanks alle slechte berichten bevindt de bankensector zich momenteel in relatief rustig vaarwater en behoorden ABN AMROING en Rabobank in 2017 als vanouds tot de meest favoriete werkgevers van Nederland.

Aantal medewerkers bij de grootste banken van Nederland

Kijken we naar de drie grootbanken, dan toont ING zich het meest stabiel over de afgelopen jaren. Er is een vergrootglas nodig om de jaar op jaar verschillen te ontdekken. Dat is bij Rabobank anders. In 2016 nam de bank afscheid van ~7.500 mensen, in 2017 nog eens van ~1.700 mensen. Rabobank werd later getroffen door de financiële crisis dan veel andere banken, maar lijkt in termen van reorganisatie alles ook iets later terug op de rails te krijgen. Bij ABN AMRO is sprake van een bijna gelijke daling, maar wel op een lagere absolute waarde. Relatief is het personeelsbestand van ABN AMRO dus meer gekrompen. Interessant is dat deze ontwikkeling bij Rabobank aardig terug te zien in is de ontwikkeling van het balanstotaal. Bij ING en ABN AMRO is dat minder het geval.

Aantal medewerkers bij de drie grote banken

Bij de kleinere banken geldt dat er geen aardverschuivingen plaatsvinden. Van Lanschot, BNG Bank en NWB Bank kennen een stabiel personeelsbestand. Uitzondering hierop is Triodos Bank waarvan het personeelsbestand van 1.121 in 2015 toenam tot 1.377 in 2017.

Aantal medewerkers bij banken (exclusief de grote drie)

Een oude oorlogswijsheid luidt: gebruik een tijd van vrede om je voor te bereiden op een tijd van oorlog. Of een minder militaristische metafoor: repareer het dak wanneer de zon schijnt. De Nederlandse bankensector lijkt zich in een tijd van vrede te bevinden, na een uitermate onrustig verlopen decennium. Er zijn echter genoeg zaken om als bankensector op voor te bereiden, waarvan digitalisering en het samenleven met fintechs het meest actueel zijn.