Financiële sector verloor 60.000 banen sinds 2008

22 augustus 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse economie draait bovengemiddeld goed en de werkgelegenheid blijft maar toenemen. De financiële sector is één van de weinige sectoren die echter geen groei laat zien in werkgelegenheid. Afgelopen kwartaal verdwenen opnieuw 2.000 banen, wat het totale verlies aan banen sinds 2008 op maar liefst 60.000 brengt. Een daling van 21%.

In bijna elke bedrijfstak die Nederland rijk is, wordt momenteel victorie gekraaid. Het CBS maakt melding van de grootste banengroei sinds datzelfde jaar 2008. Over de afgelopen twaalf maanden nam het aantal banen in Nederland toe met 199.000 en komt daarmee uit op een totaal van 10,2 miljoen banen. Twee sectoren vormen de uitzondering op de regel, namelijk landbouw/visserij en de financiële dienstverlening.

Banengroei per bedrijfstak 2e kwartaal t.o.v. 1e kwartaal

Ontwikkeling al decennium bezig

De afname van banen in de financiële sector is een proces dat al tien jaar bezig is. Er is geen grote bank te vinden die in die periode niet in het nieuws is gekomen door reorganisaties of massa-ontslagen. Begin dit jaar nog becijferde het UWV dat in heel 2017 wederom 7.000 banen zullen verdwijnen in de financiële wereld. Deze neerwaartse trend heeft twee voorname oorzaken:

  1. De financiële crisis zelf. Een gevolg van de crisis was dat banken scherp op de kosten gingen letten om weer winstgevend te worden, wat vaak resulteerde in bezuiniging op personeel.
  2. Voortschrijdende digitalisering en automatisering. Klanten regelen hun bankzaken in toenemende mate zelf online en de noodzaak voor fysieke filialen - inclusief personeel dat die filialen bezet - is sterk afgenomen.

De crisis zelf was een enkelvoudig verschijnsel, dat we langzaam achter ons aan het laten zijn. Voortschrijdende digitalisering en automatisering is echter een proces, waarvan niet duidelijk is wanneer en of het überhaupt ooit eindigt. Onlangs nog berekende consultant McKinsey & Company dat robots in de komende jaren 30% van de bancaire banen gaan overnemen.

Minder banen maar meer vacatures in financiële sector

Meer vacatures

Opmerkelijk aan de nieuwste cijfers van het CBS is - parallel aan de afname van banen in de financiële sector - dat het aantal vacatures toenam. Een tendens die al enige tijd gaande is. Volgens UWV ligt de verklaring hiervoor in het aantrekken van de arbeidsmarkt. Werknemers in de bankensector - nu elders steeds meer vacatures ontstaan - zoeken sneller hun heil in andere sectoren in plaats van af te wachten tot ze boventallig verklaard worden en gedwongen naar ander werk moeten zoeken. Vacatures in de financiële sector ontstaan vooral voor financieel-administratieve en commerciële banen, terwijl ook de vraag naar IT’ers en personeel voor klantenservice eruit springt.

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat ook de komende jaren het aantal banen in de financiële sector blijft dalen. Als de huidige negatieve curve doorgetrokken wordt zal in 2021 het aantal banen in de financiële sector onder de 200.000 zakken.