AFM sommeert telecomaanbieders te stoppen met voorinvullen bedragen

07 maart 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vreest dat het voorinvullen van inkomens- en lastentoetsen bij het afsluiten van telefoonabonnementen leidt tot overkreditering. Telecomaanbieders doen dit naar eigen zeggen om het de klant makkelijker te maken. De AFM heeft telecomaanbieders opdracht gegeven hiermee te stoppen, waaraan zij gehoor geven.

Het afsluiten van een telefoonabonnement kan sinds 1 mei 2017 leiden tot een BKR-registratie. Dit is het geval als het toestel een waarde heeft van €250 of meer en op afbetaling onderdeel van het abonnement is. De registratie heeft geen betrekking op maandelijkse gebruikskosten, alleen op het toestel zelf. In de huidige telefoniemarkt hoef je bepaald nog geen topmodel te hebben om al aan dat bedrag te komen.

Telecomaanbieders zijn verplicht een online inkomens- en lastentoets af te nemen voor consumenten die een abonnement met toestel willen afsluiten. Hiermee moet voorkomen worden dat consumenten boven hun financiële draagkracht gaan lenen. De AFM heeft geconstateerd dat bijna alle telecomaanbieders de toets voorinvullen. Consumenten moeten deze vervolgens aanpassen naar de daadwerkelijke eigen situatie. 

Telecomaanbieders mogen inkomens- en lastentoets niet meer voorinvullen

Overkreditering

Telecomaanbieders betogen dat het voorinvullen van de inkomens- en lastentoets een service is richting de klant. Daar dacht de AFM echter anders over, die vervolgens onderzoek liet doen naar de manier waarop consumenten hun inkomen en lasten invullen. Veel klanten bleken de ingevulde waarden te laten staan. Volgens de AFM is het vooraf invullen van inkomens- en lastengegevens niet passend en werkt het overkreditering in de hand. Om consumenten beter te beschermen heeft de AFM de telecomsector opdracht gegeven te stoppen met voorinvullen. De telecomsector heeft hier gehoor aan gegeven.