De Volksbank presenteert halfjaarcijfers

25 augustus 2017 Banken.nl 3 min. leestijd

De Volksbank maakte in het eerste half jaar van 2017 een nettowinst van €177 miljoen. Naast een stabilisering van de winst, zag de in Utrecht gevestigde bank een stijging in het aantal rekeninghouders en groei van het marktaandeel in hypotheken.

De positieve resultaten van De Volksbank zijn onderdeel van een brede trend. De Nederlandse economie als geheel groeit als kool en de economische cijfers van andere grote banken getuigen eveneens van wind in de zeilen. In het kort alvast de bedrijfsresultaten van De Volksbank in cijfers.

  • De nettowinst van De Volksbank in H1 2017 bedroeg €177 miljoen en toonde zich daarmee stabiel ten opzichte van H1 2016 (€181 miljoen).
  • Vrijval van voorzieningen voor leningen bedroeg €20 miljoen (H1 2017) tegenover €45 miljoen (H1 2016).
  • Stijging van particuliere hypotheekportefeuille met € 0,4 miljard tot € 45,3 miljard
  • De kosten/inkomen ratio daalde van 54,2% (H1 2016) naar 52,2% (H1 2017)
  • De kapitaalbuffer (CET1 ratio) nam toe van 29,2 (H1 2016) naar 32,6% (H1 2017)

Ondanks een mooie winst nam de winst wel af, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft vooral te maken met het feit dat dit jaar minder voorzieningen voor slechte leningen vrij vielen dan een jaar eerder.

de volksbank

Volksbank

De naam Volksbank is pas sinds 1 januari formeel in gebruik, nadat die vorig najaar werd aangekondigd. De naamswijziging is onderdeel van de nieuwe strategie: het zijn van een maatschappelijke, mensgerichte en duurzame bank. De Volksbank zelf ontplooit geen commerciële activiteiten, maar doet onder haar labels ASN Bank, RegioBank, BLG Wonen en SNS Bank. Met de gekozen naam wil de bank ‘een gewone bank voor gewone mensen’ zijn.

Duurzaamheid

In haar jaarcijfers reserveert De Volksbank een apart kopje voor de duurzaamheid van de balans, ook wel klimaatneutrale balans genoemd. Deze nam in H1 2017 met 3 %-punt toe tot 25%. Daarmee wil de bank zeggen dat een kwart van de balans geen belasting vormt voor het klimaat. In het bijzonder zal dit percentage gestuwd worden door dochter ASN Bank, voor wie duurzaam bankieren het kernpunt is. ASN kwam onlangs nog in het nieuws door investeringen in Zuid-Amerikaanse mkb’s die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.