Rabobank op stoom in eerste helft 2017

18 augustus 2017 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank boekte in het eerste halfjaar van 2017 een nettoresultaat van €1.516 miljoen. Daarmee maakte het 52% meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar. Mede door gunstig economisch weer in Nederland krijgt de transitie van Rabobank richting de toekomst steeds meer vorm. Rabobank richt zich specifiek op hogere klantentevredenheid, digitalisering/innovatie en het zijn van een betekenisvolle, duurzame bank.

Als laatste van de drie Nederlandse grootbanken presenteerde Rabobank haar financiele cijfers voor de eerste helft van 2017. Evenals ABN AMRO en ING kan de Rabobank gunstige cijfers overleggen. Volgens topman Wiebe Draijer laten deze resultaten zien dat de transitie van de bank over de volle breedte gaande is. Eerst even de belangrijkste cijfers.

  • De onderliggende nettowinst over H1 2017 komt uit €1.516 mln. Tegenover een toename van 1% aan operationele baten stond een afname van 12% aan operationele lasten.
  • Ten opzichte van H1 2016 (€997 mln) komt dit neer op een toename van 52%.
  • De cost/income ratio daalde van 76,6% (H1 2016) naar 67,6% (H2 2017).
  • Het rendement op geïnvesteerd vermogen nam toe van 5,4% (H1 2016) naar 7,8% (H1 2017).
  • De kapitaalbuffer van de ‘fully loaded CET1 ratio’ nam toe van 13,5% (H1 2016) naar 14,7% (H1 2017).

Marktaandelen in Nederland bleven stabiel op een hoog niveau

Klantentevredenheid

Een belangrijke prioriteit van Rabobank is een toename van de klantentevredenheid. Intern wordt dit omschreven als de ‘9+ klantbeleving.’ Cijfers noemt hij niet, maar volgens Draijer tonen steeds meer klanten zich tevreden met de dienstverlening van Rabobank. Die trend is vooral zichtbaar bij particuliere klanten en bij ondernemers. Een voorbeeld dat hieraan bijdraagt is de houding van Rabobank in de eierrel. Bedrijven uit de pluimveesector die in de kern gezond zijn kunnen rekenen op gepaste ondersteuning om financiële problemen te voorkomen.

Rabobank bonds

Om de kapitaalbuffers verder te vergroten besloot Rabobank Rabobank Certificaten uit te geven. Hoewel de coöperatieve bank zelf niet beursgenoteerd is heeft het wel beursgenoteerde certificaten waar investeerders in kunnen beleggen. In mei van dit jaar haalde Rabobank €2,5 miljard kapitaal op via deze zogeheten ‘covered bonds’, die gezien kunnen worden als een vorm van aandelen. In de komende jaren kan dit bedrag oplopen tot een totaal van €25 miljard. Topman Draijer geeft aan met de uitgifte van covered bonds te streven naar ‘diversificatie en optimalisatie van haar fundingmix’.

Door het kapitaal dat opgehaald werd met het uitgeven van Rabobank Certificaten wist Rabobank haar kapitaalbuffer - in vaktaal ‘fully loaded CET1 ratio’ genoemd - met 1,2 %-punt te verhogen tot 14,7%. Deze buffer is verplicht op grond van de Basel-akkoorden voor toezicht op de bancaire sector. De interne doelstelling was om dit percentage te halen voor 2020. Volgens Draijer is het ‘passend’ dat Rabo dit nu al voor elkaar heeft, omdat nog onduidelijk is wat Basel IV zal gaan brengen.

Digitalisering en innovatie

Rabobank heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe technieken. Enerzijds om concurrerend te blijven, anderzijds om klanten meer gebruiksvriendelijke producten te kunnen bieden. Rabobank noemt de inspanningen op dit gebied ‘zichtbaar en gewaardeerd’. Een tastbaar voorbeeld hiervan is de app ‘Tellow’, waarmee het zzp’ers gemakkelijk gemaakt wordt zelf hun boekhouding te regelen. De bank stipt aan dat het bovendien als enige Nederlandse bank lid is van een consortium van zeven grote Europese banken dat gezamenlijk een blockchainplatform voor ondernemers bouwt. Daarmee gaat het wel voorbij aan het feit dat ING ook werk maakt van blockchain.

Innovatie geïntensiveerd

Betekenisvolle bank

Rabobank wil een betekenisvolle coöperatieve, duurzame bank zijn en hiermee een bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit de Verenigde Naties heeft de Rabobank Foundation onlangs een onderscheiding gekregen vanwege haar ondersteuning van kleine coöperatieve boerenbedrijven over de hele wereld. Een interessant verschijnsel is de oprichting van Foodbytes. Dit platform brengt innovatieve ondernemers in Food & Agri in verbinding met investeerders en wil hiermee een bijdrage leveren aan voedselzekerheid.

Optimistisch, maar waakzaam

Rabobank brengt goed nieuws, maar tegelijkertijd is de bank waakzaam voor teveel optimisme. “De transitie van Rabobank heeft in de eerste helft van 2017 snelheid gekregen. Onze klantfocus werpt vruchten af, de winstgevendheid verbeterde, de kapitaalratio‘s werden versterkt en de invulling van onze coöperatieve betekenis kreeg verder vorm. Toch is er gezien de veranderende omgeving meer nodig. De herstructurering die alle onderdelen van onze bank raakt, is de opstap naar de volgende fase in onze transitie. Onder leiding van de groepsdirectie zal Rabobank zich met extra kracht ontwikkelen en de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om succesvol bij te dragen aan welvaart en welzijn in Nederland en aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem,” besluit Wiebe Draijer.