Hogere kapitaalbuffers nodig voor Deense banken

15 augustus 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

Het Basel-comité heeft de grootste vijf banken uit Denemarken de opdracht gegeven de kapitaalbuffers verder te versterken. Omgerekend moeten de topbanken uit het Scandinavische land tot €12,3 miljard extra kapitaal ophalen om te voldoen aan de nieuwe voorschriften. Vanuit Denemarken klinkt weerstand.

Het Basel-comité geeft standaarden voor de regulering van banken. Een voornaam begrip dat vaak de revue passeert is kapitaalbuffers. Sinds de crisis zijn de eisen aan deze kapitaalbuffers flink gestegen. In de praktijk betekent het dat banken steeds grotere reserves moeten hebben om eventuele tegenvallers op te vangen. Vaak gaat het hierbij om uitstaande leningen die niet meer terugbetaald worden, bijvoorbeeld hypotheken.

De top vijf van Deense banken - bestaand uit Danske Bank, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit and Sydbank A/S - krijgt vanuit het Basel-comité nu de opdracht om grotere reserves aan te leggen. Het komt neer op een stijging van 27% tot 39% van de reeds aanwezige buffers. De Deense regering stelde een team van experts samen dat deze eis - in de sector beter bekend als Basel IV - moest onderzoeken. Naast een berekening van de cijfers betogen zij dat er geen noodzaak is tot verdere verhoging van de kapitaalbuffers. Zij worden hierin gesteund door de regering. “We zullen er alles aan doen om extra kapitaaleisen voor de Deense bankensector lager uit te laten komen,” aldus Minister van Financiën Jensen.

Hogere kapitaaleisen voor Deense banken

In het rapport schrijven de experts dat het Basel-comité onvoldoende gekeken heeft naar de lage risico’s van Deense hypotheken. Zij betogen dat de betaalmoraal in Denemarken erg hoog is en het risico op vastgoedportefeuilles laag is. Bovendien klinkt het dat hogere kapitaaleisen juist zullen leiden tot het nemen van meer risico’s, om dat kapitaal zo snel mogelijk te verwerven. Het Basel-comité lijkt genegen om mee te gaan in een verlaging van de extra kapitaaleisen, maar Europa nog niet. Daardoor loopt het uiteindelijke besluit vertraging op.

Nederland kent een soortgelijke discussie. De Nederlandse Vereniging van Banken berekende enige tijd geleden dat Basel IV voor Nederlandse banken een verhoging van 45% tot 60% voor de kapitaalbuffers betekent. Dat zal voor veel banken een flinke inspanning zijn na een toch al moeilijke periode. Net als Denemarken beroept Nederland zich op een hoge betaalmoraal onder schuldenaren. In beide landen worden de vastgoedportefeuilles als weinig risicovol beschouwd.