NIBC boekt nettowinst van €102 miljoen

13 maart 2017 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

NIBC heeft in 2016 zijn nettowinst weten te verhogen met 44% naar €102 miljoen op totale baten van €381 miljoen. Deze stijging van de winst is in grote mate toe te rekenen aan hogere rentebaten. Volgens topman van de Haagse bank Paulus de Wilt laten de cijfers zien dat NIBC op de goede weg is.

Belangrijkste resultaten over 2016:

  • De operationele baten stegen naar €381 miljoen (+21%) dankzij de groei van Corporate en Retail Banking, en een aanzienlijke verbetering van de financieringskosten.
  • Bij Corporate Banking bedroeg de nieuwe leningproductie €3,2 miljard (+10%) waardoor het leningenboek van Corporate Banking is gestegen tot €10,3 miljard (+4%).
  • Het product- en dienstenpallet is uitgebreid dankzij de overname van SNS Securities (nieuwe naam: NIBC Markets) en via de investering van NIBC Holding N.V. in de startup BEEQUIP equipment leasing.
  • Bij Retail Banking is de hypotheekportefeuille met 3% toegenomen tot €8,8 miljard, en bij de spaartegoeden was sprake van een beheerste uitstroom van 3% naar €9,7 miljard.
  • Strikte kostenbeheersing heeft geleid tot een belangrijke verbetering van de efficiencyratio naar 51% (2015: 56%).
  • De kredietrisicokosten zijn gedaald naar 0,60% (vorig jaar: 0,71%).
  • De solvabiliteitsratio’s zijn solide, met een fully loaded CET1-ratio die is opgelopen naar 16,8% (was 15,6%).
  • Voorgestelde dividenduitkering van €25 miljoen; uitkeringspercentage van circa 25% van de nettowinst (€102 miljoen) over 2016 (+44%). 

Paulus de Wilt, Chief Executive Officer van NIBC Bank, is erg blij met de resultaten van 2016: “We hebben ons marktaandeel en ons product- en dienstenpallet uitgebreid, stappen gezet om onze franchise onder middelgrote bedrijven en particuliere klanten verder uit te bouwen, terwijl we onze ondernemende ‘Think YES’-houding binnen nichesectoren hebben uitgebreid.” 

NIBC - Net Profit and Commercial Assets

De uitbreiding van het dienstenpallet bestond onder meer uit de overname van het voormalige SNS Securities, dat werd gerebrand naar NIBC Markets. “Met de overname van NIBC Markets hebben wij in juni een grote stap kunnen zetten wat betreft uitbreiding van ons product- en dienstenpallet. De dienstverlening van Corporate Banking beslaat nu de volledige balans van de zakelijke klanten. Het gaat hierbij om Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, Private Placements, M&A en Equity Research.” Wel blijkt het nieuw toegevoegde onderdeel nog verlieslatend te zijn. NIBC Markets drukte de winst van de bank met €2 miljoen verlies. Dit zou vooral komen door de vermogensbeheertak binnen het nieuwe onderdeel. De Wilt heeft bekendgemaakt de afdeling te zullen opdoeken en de klanten over te zetten, wat in 2017 voor extra kosten zal zorgen. 

De Wilt vervolgt: “Ondanks de hevige concurrentie en de lastige omstandigheden hebben wij als gevolg van een hogere vraag een solide groei kunnen realiseren.” De lastige omstandigheden omvatten volgens hem onder meer “een trage groei in de gehele Eurozone gecombineerd met een aanhoudend lage rentestand en de nog steeds onzekere geopolitieke situatie”.

“Onze klantgerichte aanpak heeft geleid tot een positieve Net Promotor Score van +37% en een groei van de activa van Corporate Banking met 4% naar €10,3 miljard, bij een nieuwe productie van €3,2 miljard. Bij Retail Banking hebben we ons eerste mandaat verkregen in ‘originate-to-manage’, waarmee we ons aanbod van hypotheken met langere looptijden voor onze klanten hebben kunnen uitbreiden. De hypotheekportefeuille is met 3% gestegen naar €8,8 miljard, en bij de spaartegoeden deed zich een beheerste uitstroom van 3% voor van €10 miljard naar €9,7 miljard.” Daarnaast heeft de bank zijn dienstenaanbod voor zelfstandige ondernemers uitgebreid.

NIBC - Our Markets

Gedurende het jaar heeft NIBC Bank verschillende efficiencyslagen gemaakt, vertelt De Wilt. “Zo zijn bepaalde functies gecentraliseerd en is onze technische IT-omgeving uitbesteed aan een derde partij. Het Innovation Lab, onze speciale op innovatie gerichte werkgroep, heeft een aantal inspiratiesessies op de maandagavond georganiseerd waarin inzicht werd verschaft in de laatste trends op FinTech-gebied en nieuwe manieren om innovatie tastbaar te maken binnen NIBC.” 

Met de nettowinst van €102 miljoen – een ruime €60 miljoen meer dan in 2014 – heeft NIBC Bank volgens De Wilt zijn eerste tussentijdse ambitieniveau bereikt. “We zijn er uitermate trots op”, aldus de CEO. Met zijn blik op het komende jaar zegt hij: “We kijken uit naar 2017. We hebben er alle vertrouwen in dat we met onze betrokken medewerkers het verschil kunnen blijven maken voor onze klanten op voor hen beslissende momenten, zowel zakelijk als persoonlijk.”