KAS Bank gaat circa 100 medewerkers ontslaan

21 februari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Ongeveer 100 van de 750 medewerkers van de Amsterdamse zakelijke effectendienstverlener KAS Bank verliezen hun baan. De bank zag vorig jaar de winst teruglopen, onder meer door de kosten die werden gemaakt vanwege een reorganisatie. Daarnaast leidde de lagere marktrente tot een lagere operationele winst. Het zogeheten bancair resultaat ging wel omhoog. Dat maakte KAS Bank bekend bij de presentatie van de jaarcijfers 2013.

Reorganisatielast en dalende operationele winst

KAS Bank zag de nettowinst in 2013 als gevolg van een reorganisatielast van €8 miljoen, met 13% dalen tot €12,3 miljoen. Met de reorganisatie wil de zakelijke effectendienstverlener de totale kostenbasis van de bank met 10% verlagen. De operationele winst daalde zelfs met één derde naar €4,8 miljoen door de lage marktrente. Dat had ook géén gunstig effect op de omzet. De baten gingen met 3% omlaag naar €114,2 miljoen.

Reorganisatie bij KAS Bank

Bancair resultaat en beheerd vermogen omhoog

Het resultaat uit de bankactiviteiten steeg met 10% naar €12,8 miljoen. Het beheerde vermogen kwam 7% hoger uit op €325 miljard. KAS Bank is een heel liquide bankbedrijf dat ‘overtollig geld’ belegt in met name staatsleningen. De vergoeding daarop is echter zo laag dat de winstgevendheid van KAS Bank onder druk staat.

Instabiele markt vraagt om aanvullende reorganisatie

“Kas Bank heeft in 2013 in een nog altijd instabiele markt naar behoren gepresteerd, zegt bestuursvoorzitter Albert Röell van KAS Bank. “Voor de komende jaren wordt geen verandering verwacht in deze situatie. Daarom hebben wij in de tweede helft van 2013 besloten tot een aanvullende reorganisatie, die de kosten structureel zal terugbrengen”, aldus Röell.

Kansen op het gebied van rapportage en bewaarder voor financiële instellingen

De teruglopende inkomsten uit de effectendienstverlening wil KAS Bank opvangen met dienstverlening op het terrein van rapportage en als bewaarder voor financiële instellingen. Nieuwe Europese regelgeving als EMIR en AIFMD zal financiële instellingen dwingen om hier meer in te investeren. Volgens Röell is dit vanuit het perspectief van KAS Bank zeker interessant.