KAS Bank introduceert concept Standaardpensioenfonds

17 februari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Veel pensioenfondsen worstelen met de vraag over het voortbestaan. De alternatieven om de aanspraken van de deelnemers in veilige haven te loodsen zijn beperkt of (nog) niet aantrekkelijk. Dankzij een standaardaanpak die Montae samen met F&C en KAS BANK heeft ontwikkeld kunnen fondsen zelfstandig blijven en hun eigen identiteit behouden. Deze standaardaanpak wordt zonder beperkingen aan de pensioenmarkt aangeboden via de openbare website www.standaardpensioenfonds.nl.

Sterke vereenvoudiging van het pensioenfondsmodel

De kern van de aanpak, die de drie partijen lanceren onder de naam ‘standaardpensioenfonds’, is een effectief bestuursmodel met professionele ondersteuning, een zo eenvoudig mogelijk vermogensbeheer en integraal risicomanagement. Gerard Bergsma van Montae: “In onze adviespraktijk helpen we pensioenfondsbesturen bij het bepalen van hun toekomst. Wat we misten in ons palet aan oplossingen, is een sterke vereenvoudiging van het pensioenfondsmodel. We hebben passende partners gezocht die dit samen met ons hebben uitgewerkt. Dit standaardpensioenfonds is geen product, maar een oplossing die wij aan de markt aanbieden als een ‘open source’.”

KAS BANK - Since 1806

Het standaard pensioenfonds kenmerkt zich door:

  • Een extern bestuursbureau dat de individuele fondsbesturen helpt bij het voorbereiden van vergaderingen en ondersteuning biedt bij het juridisch beheer en risicomanagement. Dus praktische ondersteuning en organiseren van tegenwicht naar de uitvoerders
  • Er wordt belegd in efficiënte, passief beheerde fondsen
  • Het beheer van deze fondsen wordt verzorgd door vermogensbeheerders die door een onafhankelijke manager zijn geselecteerd en worden bewaakt.
  • KAS BANK zorgt voor de controle en de administratie en verzorgt de rapportages aan het bestuur en aan de toezichthouder

Initiatiefnemers verwachten veel van het concept

Larissa Gabriëlse van KAS BANK: “Achterover leunen is er dus niet bij. Maar met dit model kunnen besturen zich volledig concentreren op hun kerntaken (strategische onderwerpen zoals de visie en de missie van het fonds, het risicobeheer en het beleggingsbeleid), terwijl zij op operationeel vlak worden ondersteund door een team van specialisten.”

Ernst Hagen van F&C: “Het concept van vereenvoudiging en standaardisatie voegt al waarde toe als het wordt toegepast bij één fonds. Het is duidelijk dat er aanzienlijke kostenvoordelen te behalen zijn als meerdere fondsen participeren. Tegelijkertijd blijft er flexibiliteit voor de besturen om eigen strategische keuzes te maken.”