NL Ondernemingsfonds geeft impuls aan economie

15 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Er is een nieuwe kredietverstrekker opgezet in Nederland: het NL Ondernemingsfonds. In de loop van 2014 zal het NL Ondernemingsfonds kredieten gaan verstrekken aan het bedrijfsleven. Chris Buijink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) opende gisteren samen met Robeco topman Roderick Munsters het fonds officieel door een slag op de gong op de beurs in Amsterdam.

NL Ondernemingsfonds

Het NL Ondernemingsfonds is een initiatief van grootbanken ABN Amro, Rabobank, en ING in samenwerking met pensioeninstellingen MN en Syntrus Achmea, en Robeco en beursorganisatie Euronext Amsterdam. Daarnaast leveren AF Advisors, Deloitte en PwC belangrijke ondersteuning aan het initiatief. Het fonds is opgezet voor de met name middelgrote bedrijven die leningen van tenminste 10 miljoen euro zullen kunnen ontvangen uit het fonds. In de loop van dit jaar zullen de eerste kredieten afgegeven gaan worden aan geïnteresseerde bedrijven. De kredieten die uit het NL Ondernemingsfonds zullen worden verstrekt, worden co-gefinancierd vanuit zowel de banken als het fonds.

NL Ondernemingsfonds

Meer vraag naar krediet

Naar verwachting zal de economie aantrekken in de komende jaren met als gevolg een groeiende vraag naar bedrijfskredieten. Het NL Ondernemingsfonds moet daarom tegen 2019 zo’n 1 miljard euro bedragen en mikt in de komende periode op institutionele beleggers om zich bij het initiatief te voegen. Vermogensbeheerder Robeco zal het NL Ondernemingsfonds gaan beheren.

NVB

In de nieuwjaarstoespraak van NVB voorzitter Chris Buijink noemde hij het NL Ondernemersfonds een “prachtig voorbeeld van samenwerking”. Hij roemde verder de innovativiteit van het nieuwe financieringsinitiatief, dat volgens hem een belangrijke rol zal spelen, zodra de economie herstelt:  “Een innovatieve manier om bedrijven door banken en institutionele beleggers samen van financiering te voorzien” aldus Buijink over het fonds. Buijink bedankte tot slot Euronext CEO Cees Vermaas en alle bij het initiatief betrokken partijen voor het realiseren van het unieke fonds.