KAS Bank: Kostenanalyse pensioenfonds noodzakelijk

10 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Asset allocatie en kostentransparantie staan centraal bij pensioenfondsen. Mark van Weezenbeek, Head of Sales & Business Development bij KAS BANK, bespreekt de noodzaak van kostentransparantie bij pensioenfondsen en geeft aan dat kostenbeheersing begint bij het inzicht krijgen in de aard en de omvang van de kosten.

Goed inzicht, duidelijke vergelijking van kosten

Voor een goed inzicht moet duidelijk zijn welke kosten precies vergeleken worden, aldus Van Weezenbeek. Kostenbeheersing begint dus bij inzicht krijgen in de aard en omvang van de kosten. Dat kan op verschillende manieren. Het fonds kan de kosten vergelijken met andere aanbieders van pensioenregelingen, maar dat is een beetje appels met peren vergelijken. Een fonds met bijzondere en complexe regelingen maakt onvermijdelijk meer kosten. Sommige fondsen kiezen daarnaast voor prestatieafhankelijke vergoedingen die daardoor flink duurder kunnen zijn.

KAS Bank - Kostenanalyses bij pensioenfondsen

Budgetteren van kosten

Een tweede, meer actieve methode is het budgetteren van de kosten. Door eerst doelen voor het beheersen van de kosten te bepalen kan op basis daarvan een budget worden opgesteld. Door de kosten duidelijk te alloceren zal onder andere naar voren komen dat herbalanceren van de portefeuille of het switchen van vermogensbeheerder geld kost. Geen reden om het niet te doen, maar de impact van deze beslissingen op het kostenniveau wordt in ieder geval zichtbaar, aldus Van Weezenbeek.

Kostenanalyse op basis van alternatieven en potentiele verbeteringen

Een derde mogelijkheid is om de kostenanalyses te koppelen aan de vraag of er alternatieven zijn voor de gemaakte kosten of dat er wellicht efficiencyverbeteringen mogelijk zijn, aldus Van Weezenbeek. Uit een door KAS BANK uitgevoerde uiteenrafeling van blijkt dat de kosten voor gelijksoortige transacties sterk uiteen kunnen lopen. Één van de verklaringen is dat bij sommige transacties flink wat basispunten opgaan aan research door vermogensbeheerders. Deze kosten worden verwerkt in de premies. Dat is gebruikelijk en legitiem, maar pensioenfondsen doen er goed aan dat mee te nemen in hun analyse van de prestaties van de vermogensbeheerders.

Kosten analyses nuttig en noodzakelijk

Kostenanalyses zijn dus nuttig en noodzakelijk. Maar analyses kosten ook geld, of zij nu intern of extern worden uitgevoerd. Onderzoek leidt ook niet automatisch tot kostendalingen. Wisselen van vermogensbeheerder gaat bijvoorbeeld niet gratis, aldus Van Weezenbeek. Pensioenbestuurders zullen dit proces moeten sturen en monitoren, aldus Van Weezenbeek. Online inzage in de kostenontwikkeling, bijvoorbeeld is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Richting deelnemers moet ook actief over de kosten worden gecommuniceerd. Ook deze kosten horen in het kostenbudget opgenomen te worden.