KAS Bank: Meer winst, maar ontevreden over resultaat

01 november 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

KAS Bank zag in de eerste 9 maanden van dit jaar de nettowinst stijgen naar €11,7 miljoen. Dat is 7% meer dan een jaar eerder. Desondanks sprak de bank van een relatief zwak derde kwartaal, waarin de renteopbrengsten ongeveer 20% lager waren dan een jaar eerder.

Lichte daling operationeel resultaat

De rente-inkomsten bleven achter en vooralsnog is er volgens KAS Bank weinig uitzicht op een stijging van de korte rente. Het operationeel resultaat daalde licht ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013, terwijl de operationele kosten in de eerste 9 maanden van dit jaar ongeveer even hoog waren als een jaar eerder.

Kas Bank - Resultaat

Organisatieverandering

Voor het vierde kwartaal rekent de bank op hogere kosten vanwege reorganisaties. Deze organisatieverandering moet vanaf volgend jaar leiden tot een structurele verbetering van het operationele resultaat. In het vierde kwartaal valt ook, zoals eerder bekend gemaakt, een bedrag van €7,5 miljoen vrij door de verkoop van het pand aan de Spuistraat in Amsterdam.

Bancaire resultaat valt tegen

Het bancaire resultaat viel tegen. KAS Bank behaalde een resultaat van €8,4 miljoen euro, ongeveer 16% minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De winststijging valt dan ook vooral toe te schrijven aan eenmalige bijzondere baten. Wel steeg het vermogen dat KAS Bank administreert met 4% naar €320 miljard. Verder ontwikkelden de commerciële resultaten in de institutionele markt zich gunstig en was er sprake van lichte verbetering op de transactiemarkt.

Solvabiliteitsratio onveranderd

Het solvabiliteitsratio (BIS-ratio) van KAS Bank bleef met gemiddeld 22% onveranderd.