FFP: Overgangsprogramma vakbekwaamheidseisen

28 oktober 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Om financieel planners met het FFP keurmerk tijdig te laten voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen heeft de Federatie Financieel Planners (FFP), de beroepsvereniging van financieel planners, haar overgangsprogramma 2014 bekend gemaakt. In dit programma wordt de nadruk gelegd op vaardigheden en competenties.

Overgangsprogramma 2014

Het jaar 2014 staat in het teken van de overbrugging tussen de huidige en de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Vanaf medio 2015 stapt de FFP af van het huidige PE-puntensysteem en gaat over naar een PE-systematiek van enerzijds eigen verantwoordelijkheid en anderzijds periodieke toetsing.

Er is gekozen voor een tweedaagse onderwijsprogramma en niet voor een toets. Grofweg 80% van het overgangsprogramma heeft betrekking op competenties en vaardigheden. Grondige intake-, inventarisatie-, analyse- en planningsvaardigheden moeten tot de basisuitrusting van de financieel planners behoren, aldus de FFP. Het overgangsprogramma vervangt het jaarlijkse reguliere PE-programma.

In de training zal veel ruimte worden gegeven aan interactie tussen leden waarbij uitdrukkelijk wordt uitgegaan van praktijksituaties. Gezien het specifieke karakter van het overgangsprogramma zullen opleidingsinstituten hiervoor worden geaccrediteerd.

FFP - Vakbekwaamheidseisen

Nieuwe vakbekwaamheidseisen nog onduidelijk

In augustus bleek uit een gesprekronde van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met financieel adviesbureaus dat de nieuwe vakbekwaamheidseisen nog veel vragen oproepen, Om deze vragen te beantwoorden geeft de AFM de komende maanden uitgebreide voorlichting. Er komt dan onder meer duidelijkheid over de invulling van de regels en de wijze van toezicht.