KAS: Data Vault voor betrouwbare en beschikbare info

09 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Betrouwbare en direct beschikbare informatie is van steeds groter belang in de pensioen- en effectensector. Niet alleen de markt vraagt daarom, maar ook de toezichthouders en andere stakeholders als aandeelhouders en bestuurders en deelnemers van pensioenfondsen. Een belangrijke versnelling in de informatievoorziening wordt bereikt door het gebruik van de ‘Data Vault’ methode. Ook KAS BANK maakt voor haar centrale datawarehouse gebruik van deze methode. Belangrijk voordeel hiervan is dat de behoefte van de klant centraal staat in de manier waarop data worden gebruikt en gepresenteerd.

Eén versie van de waarheid

Lang is gezocht naar datamodellen die één versie van ‘de waarheid’ konden beschrijven. De heersende gedachte was dat deze waarheid gespecificeerd en gerealiseerd kon worden en men zich hier bedrijfsbreed aan zou houden. In de praktijk is deze gedachte echter onhoudbaar gebleken. Vele mislukte datawarehouse projecten getuigen daarvan. Deze waren in de ogen van de gebruiker al snel verouderd, foutief of onbruikbaar.

KASBANK - Data Vault

Data Vault

Dan Linstedt heeft een oplossing aangereikt middels de door hem bedachte datamodelleringtechniek: Data Vault. Deze datamodellering richt zich op het registreren van de feiten zoals die zich voordoen in de bronsystemen. Deze feiten kunnen vervolgens door elke gebruikersfunctie worden geïnterpreteerd in de voor haar geldende wereld en waarheden.

Geen vervuiling

Doordat in het datawarehouse tevens de bron vermeld wordt van de opgeslagen data, kunnen trends in vervuiling per bron worden weergegeven. Daarmee wordt een goed handvat geboden voor de verbetering van datakwaliteit. De duidelijke scheiding tussen registreren en interpreteren biedt veel voordelen. In business termen uitgedrukt zijn dat met name voorraadvorming, duurzaamheid en verduidelijking van organisatorische verantwoordelijkheden.

Gebruiker in de lead

De Data Vault wordt gedicteerd door de bedrijfsprocessen en de bronsystemen die deze processen ondersteunen. Beide zijn duurzamer dan menig BI-informatieproduct. De duurzaamheid komt ook tot uiting in de modelleringtechniek zelf. Alle feiten (records) die worden aangeboden, worden vastgelegd. Het model is eenvoudig uitbreidbaar en er worden geen data weggegooid. Er is dus geen verspilling van gegevens of verlies van historie.