Rabobank zet vol in op virtualisering dienstverlening

18 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Rabobank wil ook in de toekomst de 'dichtbijbank' zijn voor haar klanten. Omdat klanten hun bankzaken tegenwoordig bij voorkeur doen vanaf de pc, tablet of mobiele telefoon zet de bank vol in op het virtualiseren van haar dienstverlening.

Rabobank was als één van de eerste bedrijven in Nederland actief op het internet en introduceerde in 1997 internetbankieren. Het aantal internetbankierende klanten groeide in die jaren razendsnel, evenals het palet aan financiële diensten. Jarenlang was Rabobank de grootste internetbank van Europa.

Gewoonste zaak van de wereld

Inmiddels is het bankieren via internet de gewoonste zaak van de wereld geworden. Niet alleen particuliere klanten, ook steeds meer zakelijke klanten bankieren via internet. Het zijn allang niet meer alleen de primaire betaal- en spaardiensten die via internet worden afgezet. Ook meer complexe producten als een hypotheek, zakelijke lening of verzekering worden via de virtuele kanalen afgezet.

Vanuit de wens van de klant om zijn bankzaken anytime, anywhere te kunnen doen, investeert de Rabobank de komende jaren meer dan €100 miljoen in virtualisering en automatisering. Hiermee wordt de service aan de klant verbeterd, tegelijkertijd gaan de kosten voor de bank substantieel omlaag doordat er minder fysieke kantoren nodig zijn en veel minder medewerkers, aldus de bank. Naar schatting verdwijnen er bij de lokale Rabobanken de komende jaren 8.000 van de 28.000 arbeidsplaatsen.

Rabobank - Virtualisering

100 lokale Rabobanken

De Rabobank is een coöperatieve bank van 136 zelfstandige lokale Rabobanken. Met het oog op hun commerciële productiviteit en de toegenomen aandacht voor het naleven van wet- en regelgeving zullen de komende jaren veel kleinere zelfstandige banken fuseren met buurbanken. Naar verwachting blijven er 100 lokale banken over.

Digitaal zeggenschap

Zoals het klantencontact steeds vaker via de virtuele weg plaatsvindt, zo zullen ook de leden van Rabobank hun invloed en zeggenschap ook anders gaan vormgeven. Ook hier nemen nieuwe media een belangrijke plaats in. Zo zijn er speciale internetportalen waar leden elkaar treffen, kennis delen en hun stem uitbrengen.