World Animal Protection voert bewustwordings-actie bij hoofdkantoor Rabobank

25 juni 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het World Animal Protection (WAP) voert vandaag een bewustwordings-actie bij het hoofdkantoor van Rabobank tijdens de certificaathoudersvergadering. Met de actie wil het WAP aandacht vragen voor enkele investeringen van de bank in de vee-industrie.

De actie komt niet geheel uit de lucht vallen. Het WAP publiceerde met Profundo namelijk een onderzoeksrapport waaruit zou blijken dat Rabobank “miljarden doorsluist naar de meest beruchte spelers” in de vleesindustrie.

Het Braziliaanse JBS is zo’n vleesbedrijf. Het WAP stelt dat de dieren in de megastallen van JBS het ontzettend zwaar hebben. Zo zouden de dieren onder meer onverdoofd gecastreerd worden, opgepropt in kleine hokken leven en is het bedrijf tevens berucht van de vele schandalen rondom dierenmishandeling.

World Animal Protection voert bewustwordings-actie bij hoofdkantoor Rabobank

De Rabobank zou wel een duurzaamheidsbeleid hebben, maar volgens het WAP houdt de bank zich daar al jaren niet aan.

Reactie Rabobank

De Rabobank heeft kennis genomen van de actie en roept op tot samenwerking, ook met de activisten. “We hebben vergelijkbare doelen”, stipt de bank aan.

“Ook vanuit Rabobank willen we bijdragen aan de verdere verduurzaming van ons huidige voedselsysteem, richting een toekomstbestendig systeem. Als bank geloven we in actieve deelname, samen met klanten en andere partijen, in plaats van weg te kijken en niks te doen. Dat is waar we voor staan als coöperatieve bank en ons voor blijven inzetten.”

Tot slot verwijst de bank naar zijn Klimaatplan, waarin het duurzaamheidsbeleid duidelijk geformuleerd staat en wat de richtlijnen zijn waar wel of niet in wordt gefinancierd. “We rapporteren jaarlijks over de voortgang in ons Impact Rapport.”