Bladeren

Cooperatieve Bank

Een coöperatieve bank is een financiële instelling die behoort tot haar leden, die op hetzelfde moment eigenaar en klant van de bank kunnen zijn. Een coöperatieve bank heeft dus geen aandeelhouders. Coöperatieve banken worden vaak opgericht door personen die behoren tot dezelfde lokale of professionele gemeenschap of die een gemeenschappelijk belang hebben. Coöperatieve banken bieden hun leden een breed scala van bancaire en financiële diensten.

Coöperatieve banken moeten voldoen aan dezelfde wet- en regelgeving en staan onder hetzelfde toezicht als banken met aandeelhouders.

De coöperatieve bank van Nederland is Rabobank. De Rabobank bestaat uit 136 zelfstandige coöperaties die alle een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten. Rabobank richt zich in eerste instantie op de belangen van haar leden, zowel individueel als voor de gemeenschap waarin zij is gevestigd. Leden kunnen meepraten over het beleid en de dienstverlening van de bank.