Bladeren

Spaarbank

Een spaarbank is een bank die zich richt op het verstrekken van spaarproducten. Deze banken bieden diverse spaarvormen aan zoals een spaarrekening, internetsparen, spaardeposito en banksparen.

In 1817 werden de eerste Nederlandse spaarbanken opgericht (nutsspaarbanken), gevolg door spaarbanken die worden werden opgericht door de centrale en lokale overheden. In 1881 werd de Rijkspostspaarbank, later Postbank/ING opgericht.

Sindsdien is veel veranderd op de spaarmarkt. Doordat spaarbanken naast hun spaarvormen steeds meer financiële diensten gingen aanbieden aan hun klanten werd het verschil met de universele banken kleiner. Daarnaast zijn veel spaarbanken overgenomen door universele banken. Met de komst van internetbankieren deden de internetspaarbanken hun intrede. Een internetspaarbank is een vorm van een Direct Bank waarbij alle geldzaken zoals geld opnemen, storten en overmaken via internet worden geregeld. Voorbeelden van internetspaarbanken zijn LeasePlan Bank, NIBC Direct, Argenta en Royal Bank of Scotland.