Bladeren

Geld storten

Geld storten is het giraal maken van chartaal geld door het boeken van contante gelden op een rekening. Het betreft dus eigenlijk het omgekeerde van geld opnemen. Men kan bij een bankkantoor chartaal geld inleveren ten gunste van een rekening. Dit gebeurt tegenwoordig vaak via in de bankkantoor aanwezige geldstortautomaten. Bij deze geldstortautomaten speelt ook de bankpas weer een belangrijke rol. Deze zorgt er namelijk voor dat het gestorte geld op de juiste rekening terecht komt. Het mooie is dat deze storting dan ook direct te zien op je rekening.

Een andere veel voorkomende vorm van storten is het storten van vreemde valuta op de rekening. Bij het storten van vreemde valuta moet men rekening houden met de kosten die hier aan verbonden zijn.

Geldservice Nederland (GSN) zorgt ervoor dat het chartale geld voor een aantal banken in Nederland wordt geteld en gedistribueerd. Sinds oktober 2011 verzorgt GSN deze dienstverlening voor haar aandeelhouders (Rabobank, ABN AMRO en ING) en biedt zij deze diensten ook aan andere banken aan.

Het tellen en sorteren van inkomend geld, geschiktheids- en echtheidscontrole, het klaarmaken van bestellingen voor de banken en het regelen van het waardetransport tussen cash centers en De Nederlandsche Bank behoren tot de taken van GSN.

Hiernaast kan geld storten ook slaan op het geld storten in je beleggingsdepot (bijvoorbeeld als onderdeel van je hypotheekconstructie). Hiermee maak je extra geld beschikbaar om beleggingen (fondsen, aandelen, obligaties etc.) aan te kopen met als doel je kapitaal op te bouwen.