Bladeren

Chartaal geld

Chartaal geld is het geld dat je daadwerkelijk in je handen kunt houden in de vorm van bankbiljetten en munten. Dit tastbare geld is een wettelijk betaalmiddel en maakt een belangrijk onderdeel uit van het betalingsverkeer.

De Nederlandsche Bank (DNB) is samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en de andere centrale banken van de eurolanden verantwoordelijk voor de uitgifte van eurobankbiljetten. DNB is niet verantwoordelijk voor de uitgifte van munten. Dit wordt gedaan door de Koninklijke Nederlandse Munt onder de verantwoordelijkheid het ministerie van Financiën.

Met de komst van internetbankieren en door de toename van het gebruik van betaalkaarten neemt de hoeveelheid chartaal geld al enige jaren af. Uiteindelijk zou het chartale geld zijn betekenis wel eens helemaal kunnen verliezen.

Voorlopig is er nog steeds behoefte aan chartaal geld. In 2011 waren 14 miljard eurobankbiljetten en 100 miljard euromunten in omloop (bron: ECB)

Andere vormen van geld zijn: