Bladeren

Geld opnemen

Geld opnemen is het (weer) fysiek maken van het geld dat men beschikbaar heeft. Concreet betekent dit dat men chartaal geld beschikbaar krijgt ten laste van de rekening waarbij dit wordt opgenomen. Geld opnemen geeft klanten de ruimte betalingen te doen met cash geld.

Chartaal geld is ondanks de vele digitale mogelijkheden (pinnen, chippen, apps, mobiel betaleniDEAL etc.) nog steeds een veel gebruikt betaalmiddel. De verwachting is dat dit het komende decennia gaat veranderen. De veiligheid en bruikbaarheid van mobiel betalen is sterk in opkomst en de verwachting is dat deze gemakkelijke manier van betalen terrein zal winnen.

Het fysiek geld opnemen kan op twee manieren. Klanten kunnen geld opnemen via pinautomaten (pinnen). Deze zijn vaak te vinden in winkelgebieden en vrijwel in elke plaats in Nederland aanwezig. Daarnaast kunnen klanten geld opnemen bij de balie van een bankkantoor. Op vertoon van je betaalpas en het invoeren van een pincode kan het gewenste bedrag worden opgenomen. Het opnemen van grote bedragen gaat veelal via de balie omdat het opnemen van geld via pinautomaten is beperkt. Standaard is het zo dat men tussen de €500 en €1500 per week via een pinautomaat van de eigen bank kan opnemen (dit bedrag kan op persoonlijke afspraak verhoogd worden).

Het pinnen bij geldautomaten van andere banken dan de eigen bank is beperkt. Het maximaal op te nemen bedrag bij een pinautomaat van andere banken ligt op €250 per week. Daarnaast kan je maar eenmaal per dag geldt op nemen bij een andere bank (zogenaamde gastbank).

Geldservice Nederland (GSN) telt en distribueert het chartale geld voor een aantal banken in Nederland. GSN is een samenwerkingsverband tussen Rabobank, ABN AMRO en ING en biedt ook diensten aan andere banken.

Wanneer je geld opneemt bij een geldautomaat van een andere dan je eigen bank, zorgt Equens voor de verwerking van de transactie. Zij sturen het verzoek tot geldopname door naar de eigen bank. Deze bekijkt of de pincode juist is, of er voldoende saldo is en of je pas niet geblokkeerd is wegens bijvoorbeeld verlies of diefstal. Als aan alle voorwaarden is voldaan, stuurt Equens de geautoriseerde betaling weer terug naar de geldautomaat. Daarna wordt het gevraagde contante bedrag uitgegeven en van de rekening afgeschreven.