Bladeren

Investment Bank

Een Investment Bank is de bank voor de grote ondernemingen, instellingen en institutionele beleggers. Een Investment Bank biedt naast de standaard producten een dienstenpakket aan die is afgestemd op de behoeftes van deze doelgroep.

Dienstverlening

Investment Banks adviseren en ondersteunen ondernemingen, instellingen en institutionele beleggers met onder andere het aantrekken van geld van kapitaalmarkten, bij fusies en overnames, market making en handel in derivaten, valuta, grondstoffen en aandelen

Daarnaast houden Investment Banks zich bezig met het handelen voor eigen rekening. Deels doen banken dit om de uitstroom van spaargeld op te vangen. Banken houden extra financiële middelen aan in de vorm van staatsobligaties en bedrijfsobligaties om deze, in tijden dat meer geld uitstroomt, te kunnen verkopen. Naar aanleiding van de financiële crisis zijn banken verplicht om meer financiële middelen aan te houden om zodoende banken stabieler te maken (Basel III). Banken kunnen ook voor eigen rekening handelen om meer inkomsten te genereren (proprietary trading). Banken die relatief veel voor eigen rekening handelen zijn de Investment Banks J.P. Morgan en Goldman Sachs.

Trends

Met Investment Bank activiteiten was in de jaren negentig veel geld te verdienen. Dit was de reden voor banken om in deze jaren de nadruk te leggen op het handelen voor eigen rekening. Door het streven naar winstmaximalisatie zijn door Investment Banks hoge risico’s genomen. De hoogte van de risico’s was vaak lastig te doorgronden door de hoge complexiteit van bepaalde financiële constructies.

Naar aanleiding van de financiële crisis, mede veroorzaakt door de Investment Banks met een grote handelsbalans, is de discussie ontstaan om de Investment Bank activiteiten te scheiden van de Retail Bank activiteiten (nutsbank). De visie hierachter is dat de voor de maatschappij noodzakelijke bankactiviteiten geen risico mag lopen door de risico’s die genomen worden met de handel voor eigen rekening.

Vanaf 1933 (Glass-Steagall Act) tot 1999 (Gramm-Leach-Bliley Act) kenden de Verenigde Staten een scheiding tussen Investment Banking en Retail- en Commercial Banking. Voor banken uit andere landen, zoals de Europese banken, was geen sprake van een dergelijke scheiding.

Investment Banks

Volgens de Financial Times is J.P. Morgen de grootste Investment Bank in de wereld, gemeten in ontvangen fees (eerste halfjaar 2012). Andere grote Investment Banks zijn Citigroup, Barclays en Goldman Sachs. De Nederlandse groot banken kennen  ieder een Investment Bank onderdeel. Andere Nederlandse banken die Investment Bank activiteiten aanbieden zijn Triodos Bank, NIBC, Robeco en Kempen & Co. Een Europese non-profit investment bank is European Investment Bank (EIB).

Voor een lijst met investment banks die in Nederland actief zijn klik hier

Carrière

De carrièremogelijkheden binnen een Investment Bank zijn veelzijdig en uitdagend. De functies binnen een Investment Bank vereisen sterke analytische vaardigheden om complexe financiële systemen te doorgronden en te vertalen naar heldere adviezen en prognoses. De Investment Bank kent commerciële functies en specialistische functies gericht op een bepaalde projectgroep. In de markt staat de Investment Bank bekent als de bank met de exponentiële bonussen. Ondanks dat de arbeidsvoorwaarden nog steeds uitstekend zijn, zijn de bonussen sinds de financiële crisis duidelijk minder hoog.

Veel voorkomende functies binnen een Investment Bank zijn:

Voor een compleet overzicht van alle vacatures klik hier.