Bladeren

Nutsbank

Een nutsbank voert bankactiviteiten uit die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van economie en maatschappij. Zonder deze activiteiten kan de maatschappij niet goed draaien. Hierbij kan gedacht worden aan producten en diensten op het gebied van betalen, sparen en kredietverlening voor zowel de consumentenmarkt als voor het bedrijfsleven. In veel gevallen maakt de nutsbank onderdeel uit van een universele bank.

Naar aanleiding van de krediet crisis, mede veroorzaakt door de Investment Banks, is de discussie ontstaan om de Investment Bank te scheiden van de nutsbank. De visie hierachter is dat de hoge risico's die gepaard gaan met Investment Banking geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de maatschappelijk noodzakelijke bankactiviteiten.