Delta Lloyd: Verbouwing pensioenstelsel noodzakelijk

31 mei 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Pensioenambities, zekerheid, risico’s en kosten staan door de recessie, lage rente, teleurstellende beleggingsopbrengsten, dubbele vergrijzing en het premie-niveau zwaar onder druk. De keuze voor een goed doordachte en getemporiseerde verbouwing van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Dit stelt Onno Verstegen, RvB lid Delta Lloyd.

Grote verbouwing onvermijdelijk

Verstegen beschouwt een grondige verbouwing van het pensioenstelsel als onvermijdelijk. Volgens Verstegen zullen er veel veranderingen plaatsvinden in het pensioenstelsel. Hij noemt bijvoorbeeld het versoberen van de fiscale kaders, maar eveneens de verandering in zienswijze over het dragen van de risico’s. Deze zullen meer en meer verschuiven naar de werknemer. Ook moet er, alvorens beslissingen te nemen meer aandacht zijn voor de cumulatieve effecten op langere termijn.

Totale gevolgen versoberingen nog onvoldoende bekend

Verstegen brengt hiermee het advies van de Raad van State van 20 maart 2013 in herinnering. In haar advies stelt de Raad dat ‘het zicht ontbreekt op de cumulatieve effecten van de geschetste versoberingen’. De Raad van State betwijfelt de juistheid van het uitgangspunt dat er na de versobering nog steeds sprake zal zijn van een adequate pensioenvoorziening.

Verbouwplan dat mythes doorbreekt en nieuwe generaties centraal zet

“Voor een toekomstbestendig pensioenstelsel is een verbouwing noodzakelijk. Maar wel in een beheersd tempo en met een goed bouwplan. We zullen de mythes achter ons moeten laten en aansluiten bij de wensen en behoefte van de nieuwe generatie. Dit betekent onder andere dat wij langer moeten doorwerken, later met pensioen gaan, meer keuzevrijheid en dus verantwoordelijkheid voor de werknemer en toegankelijke online pensioencommunicatie”, aldus Verstegen.