Minder dan 30% Nederlanders gebruikt FinTech-diensten

03 november 2016 Banken.nl 5 min. leestijd

De Nederlandse consument loopt nog niet echt warm voor de diensten van FinTech-bedrijven. Dat blijkt uit de eerste editie van het World FinTech Report van Capgemini en LinkedIn. Het onderzoek biedt daarnaast meer inzicht in de rol die innovatie speelt in het veranderende wereldwijde financiële landschap.

Capgemini en LinkedIn hebben onlangs de handen ineengeslagen om, in samenwerking met Efma, een nieuw onderzoek in het leven te roepen, dat inzicht geeft in de omarming en status van FinTech en de rol van innovatie in het financiële landschap. Voor het World FinTech Report 2017 hebben de onderzoekspartners interviews afgenomen met leidinggevenden van verschillende bedrijven in de financiële sector, van grote traditionele banken tot kleine niche financiële partijen. Daarnaast is er een peiling uitgevoerd onder 8.000 financiële consumenten uit 15 landen, waaronder ook Nederland*.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge, technisch onderlegde en meer vermogende financiële consumenten gebruik maken van de diensten van FinTech bedrijven. Opkomende economieën als China en India spannen hierbij de kroon – maar liefst 75% van de financiële consumenten in deze twee landen geeft aan gebruik te maken van FinTech-diensten. Hierna scoren de Verenigde Arabische Emiraten en Hong Kong het hoogst.

World Fintech Report 2017

Bijna de helft (46,2%) van de consumenten in het onderzoek geeft aan diensten te gebruiken van meer dan drie FinTech-bedrijven. De onderzoekers verklaren dit doordat veel FinTechs zich heel gericht specialiseren in bepaalde niche diensten. Vooral op het gebied van investeringsmanagement blijken FinTech-bedrijven populair met een aandeel van 17,4% van de consumenten die hiervoor uitsluitend de diensten van FinTechs gebruikt. Nog eens 27,4% gebruikt FinTech-diensten op het gebied van investeringsmanagement als aanvulling op de diensten van traditionele spelers. 

Nederland scoort het laagst van de vijftien landen in het onderzoek. Nederlandse consumenten kiezen bij het afnemen van financiële diensten nog altijd vaak voor hun traditionele financiële dienstverlener, terwijl minder dan drie op de tien Nederlanders gebruik maakt van FinTech-diensten. Volgens de onderzoekers is dit verschil met andere landen te verklaren door het feit dat in Nederland veel banken hun diensten al digitaal aanbieden, en daarmee beter tegemoetkomen aan de behoeften van de klant dan banken die dat niet doen. Bovendien blijken de Nederlandse consumenten bovengemiddeld trouw aan hun huidige dienstverlener: voor bankieren (63,9%), betalingen (64,4%), investeringsmanagement (48%) en verzekeringen (56,1%) zegt een groot deel in de komende twaalf maanden geen overstap naar een andere financiële dienstverlener te overwegen.

Over de hele linie blijkt dat consumenten nog slechts weinig vertrouwen hebben in FinTech-bedrijven. Ondanks het groeiende aantal FinTech-bedrijven en de stijgende omarming van hun diensten geeft nog slechts 23,6% van de consumenten aan FinTechs te vertrouwen. Het vertrouwen in traditionele spelers in de financiële sector is echter niet heel veel hoger – 36,6% heeft vertrouwen in traditionele dienstverleners. Vooral op het gebied van fraudebestrijding, kwaliteit van de dienstverlening en transparantie hebben consumenten meer vertrouwen in hun traditionele financiële dienstverlener.

“Hoge verwachtingen van consumenten over de inzet van geavanceerde en gepersonaliseerde digitale middelen, technologische vooruitgang, betere toegang tot durfkapitaal en lagere instapeisen hebben een vruchtbare bodem geschapen voor de groei van FinTech bedrijven,” zegt Penry Price, Vice President Marketing Solutions bij LinkedIn. “FinTechs groeien in populariteit omdat ze tegemoetkomen aan de verwachtingen van consumenten, daarnaast lukt het de traditionele marktpartijen nog onvoldoende om hierop in te spelen. Maar bij FinTech ontbreekt het op dit moment aan transparantie, waardoor ze nog niet volledig het vertrouwen van consumenten hebben gewonnen.”

Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts een minderheid (34,7%) van de traditionele financiële dienstverleners een gestructureerde en proactieve innovatieve strategie heeft. Om die reden geven veel van hen (60%) aan dat zij graag samenwerkingen aangaan met FinTechs. Bijna hetzelfde percentage (59,2%) zet ook actief in op de eigen ontwikkeling van deze competenties binnen het bedrijf. “De traditionele financiële partijen zien veel kansen voor samenwerking met FinTech bedrijven, maar boeken ook vooruitgang in het opbouwen van agile, FinTech capaciteiten in het bedrijf zelf,” zegt Thierry Delaporte, Head of Capgemini Global Financial Services Business Unit en lid van de Group Executive Board. “Toch worstelen de meeste van deze bedrijven, met uitzondering van enkele voorlopers in de sector, met het behalen van positieve resultaten uit hun inspanningen op het gebied van innovatie; slechts 10% van de managers geeft aan goede resultaten te hebben behaald”, sluit hij af.

* Naast Nederland werd het onderzoek uitgevoerd in: Australië, België, Canada, China, Frankrijk, Hong Kong, India, Japan, Singapore, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk.