Slechts helft van banken klaar voor wettelijke ESG-deadline

02 mei 2022 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Iets minder dan de helft van de banken (47%) ligt niet op koers om hun doelstellingen op het gebied van milieu (environment), maatschappij (social) en governance te behalen. Slecht data management zou één van de belangrijkste obstakels voor banken vormen om de gestelde ESG-doelstellingen te halen en daarmee te voldoen aan de toenemende druk vanuit regelgeving. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Taking sustainability seriously: Are banks ready?’ van Avanade en de European Financial Management Association (Efma).

Avanade (leverancier van Microsoft-oplossingen) en Efma hebben tussen november 2021 en februari 2022 online onderzoek gedaan. De enquête had 51 respondenten uit Europa (68%), Noord-Amerika (16%), Azië-Pacific (10%) en Afrika (6%). Daarnaast heeft Efma tien kwalitatieve diepte-interviews gehouden met vertegenwoordigers van ABN AMRO, Banorte, BBVA, Caixabank, Desjardins, Deutsche Bank, ING, Maybank, Novobanco en Standard Chartered Bank.

De onderzoekers benadrukken in het rapport dat banken en financiële instellingen onder toenemende druk zijn komen te staan om hun ESG-voortgang bij te houden en te monitoren. Echter is slechts 53% momenteel in staat om de wettelijk verplichte rapportage op te leveren. Bijna een derde (29%) geeft aan nog minimaal een jaar nodig te hebben, terwijl een vijfde (18%) nog (steeds) geen duidelijk beeld heeft van wat er van hen wordt gevraagd. Daarbij stelt 57% van de banken pas in 2025 CO2-neutraal te kunnen opereren.

Readiness for disclosure and stress testingDaarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat slechts één op de vier banken over een klimaatrisicomodel beschikt. Een derde (34%) van de banken streeft ernaar dit binnen zes maanden te realiseren. De onderzoekers stellen dat de overige banken het aankomende jaar zeker nog niet in staat zullen zijn om de impact van verschillende klimaatscenario’s te testen. Bij 12% zou dit zelfs nog minimaal twee jaar duren.

Verder maakt het onderzoek duidelijk dat data-integratie de grootste barrière vormt om een goede klimaatrisico-analyse uit te voeren. Bijna een derde van de banken geeft aan moeite te hebben om data over klimaatrisico’s te integreren in een raamwerk voor risicomanagement.

ESG goed voor reputatie

Hoewel het ‘klaarstomen’ van het ESG-rapportageproces voor veel banken een worsteling vormt, ziet men echter wel de voordelen in van de aankomende ESG-eisen. Zo stelt een meerderheid van de banken (70%) dat hun ESG-activiteiten een positieve impact heeft op hun reputatie en geloofwaardigheid.

Climate Risk models: only one in four are ready nowOok balansbescherming (50%), het aantrekken van jongere consumenten (44%) en een beter energie- en afvalbeheer (34%) worden als pluspunten genoemd. Het vergroten van de ESG-investeringen om jongere klanten aan te trekken is bij 42% van de banken zelfs de belangrijkste prioriteit, gevolgd door meer transparantie over de duurzaamheidstransitie (36%), meer openbaarmaking en rapportage (34%) en een groener productportfolio (32%).

Grootste kans van het decennium

Volgens Nic Merriman is het duidelijk dat sommige banken moeite hebben om hun ESG-doelstellingen te behalen. De Avanade-topman stelt dat er dan ook nog genoeg te doen is voor de financiële dienstverleners en noemt de problemen omtrent datamanagement een grote zorg.

“Banken zijn verder gegaan dan alleen het opnemen van ESG-doelen in hun missie”, vult Efma-CEO John Berry zijn collega aan. “Ze bekijken nu hoe ze duurzame verandering kunnen bewerkstelligen. Leiders bij banken zien duurzaamheid niet als een uitdaging, maar een grote kans – waarschijnlijke de grootste in het komende decennium.”

Banks regard ESG as a way to improve market reputation and credibility

Als banken de uitdagingen van een succesvolle transitie naar een CO2-arme economie willen aangaan, moeten ze zich volgens de heren focussen op vijf gebieden: volledig transparant zijn in hun activiteiten, hun productportfolio vergroenen om jongere klanten aan te spreken, robuuste stresstests en scenarioanalyses maken voor klimaatrisico’s en gebruikmaken van technologie om data effectiever vast te leggen voor betere rapportages, scenarioplanning en risicomanagement.

“Als laatste is het zaak keuzes te maken over waar zij volledig willen desinvesteren om aan te tonen dat er een duidelijke transitie is naar een koolstofarme investeringsportefeuille”, aldus het advies van Merriman en Berry.