ABN AMRO maakt zich op voor grote reorganisatie

13 september 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO heeft aangekondigd tussen de 975 en 1.375 banen te zullen schrappen in de komende periode. Met name ondersteunende onderdelen van de bank worden getroffen door banenverlies. Met de reorganisatie wil de bank zowel kosten besparen als een cultuurverandering stimuleren.

Medio augustus bracht ABN AMRO zijn halfjaarcijfers uit voor H1 2016. Hoewel de nettowinst over het tweede kwartaal 10% hoger ligt dan in Q2 2015, kondigde bestuursvoorzitter Gerrit Zalm aan dat de kostenratio van de bank relatief hoog ligt. Om die reden heeft het bestuur gekeken naar manieren om de kosten van de bank – ongeveer €800 miljoen per jaar – terug te brengen. Zalm liet half augustus weten dat er plannen klaar liggen om besparingen door te voeren ter grootte van een kwart van de jaarlijkse kosten - €200 miljoen tot 2020. Volgens Zalm zal er zowel op personele als op niet-personele kosten worden bespaard.

ABN AMRO heeft inmiddels de eerste kostenbesparende maatregelen aangekondigd. In de Paraplu Adviesaanvraag die door de bank naar de ‘raad van medewerkers’ is gestuurd stelt ABN AMRO een reorganisatie voor waarbij 975 tot 1.375 banen verloren gaan. Vooral ondersteunende afdelingen zoals Risk Management & Strategy en People Regulations & Identity zijn het doelwit van de reorganisatie, en ook in de financiële kolom, de retailtak en de zakenbank gaan banen verloren. Een woordvoerder heeft laten weten dat de afdelingen van de bank nu eerst zelf de mogelijkheid krijgen om te bekijken hoe zij de plannen gaan invullen. Om die reden is nog niet bekend om hoeveel banen het precies gaat.

De redenen die ABN AMRO geeft voor het schrappen van de banen zijn onder meer stijgende kosten door regeldruk, een toename in concurrentie en lagere rente-inkomsten door de lage rentestand. Deze zaken dwingen de bank om een eenvoudigere structuur aan te nemen, om zo beter in te kunnen spelen op veranderingen in het financiële landschap. Bovendien wil ABN met de reorganisatie ook een cultuurverandering in gang zetten. De grootbank heeft een nieuwe cultuur voor ogen waarbij er meer onderlinge samenwerking plaatsvindt tussen bedrijfsonderdelen en waarin werknemers meer zeggenschap krijgen.

In het kader van de reorganisatie is ABN AMRO met de vakbonden overeengekomen dat het huidige sociaal plan wordt verlengd tot 1 januari 2017. Daarna zal een nieuw plan in werking treden met een looptijd tot 1 januari 2020. Het verlies aan arbeidsplaatsen wordt hierbij zo goed mogelijk opgevangen. Verdere planen voor banenverlies zijn nog niet bekend, maar worden tevens niet uitgesloten door de bank.