Nettowinst ABN AMRO Q2 2016 10% hoger dan in 2015

18 augustus 2016 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van 2016 een onderliggende nettowinst geboekt van €662 miljoen. Dat is 10% hoger dan de onderliggende nettowinst die de bank in Q2 2015 rapporteerde. Door een voorziening voor de afhandeling van de rentederivaten van €271 miljoen blijft een nettowinst over van €391 miljoen over het tweede kwartaal.

Belangrijkste resultaten over Q2 2016:

  • De gerapporteerde nettowinst over het tweede kwartaal van 2016 was €391 miljoen (eerste halfjaar 2016: €866 miljoen) na aftrek van een voorziening voor rentederivaten van €271 miljoen na belasting
  • De onderliggende nettowinst over het tweede kwartaal van 2016 bedroeg €662 miljoen, een stijging van €62 miljoen of 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2015; over het eerste halfjaar van 2016 bedroeg de onderliggende nettowinst €1.136 miljoen, vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015
  • De netto rentebaten bleven solide; de provisiebaten werden negatief beïnvloed door de volatiele markten; de kosten werden beheerst en de kredietvoorzieningen bleven laag
  • Het onderliggend rendement op eigen vermogen bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 15,1% (eerste halfjaar 2016: 13,1%) en de onderliggende cost/income ratio 57,2% (eerste halfjaar 2016: 61,8%)
  • De fully-loaded CET1-ratio steeg naar 16,2% en de fully-loaded leverage ratio kwam uit op 3,7%
  • Er wordt een interimdividend uitgekeerd van €0,40 per aandeel 

Over de getroffen voorziening voor de afhandeling van het rentederivatendossier vertelt Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO: “Begin juli besloten we, in het belang van de klant, het advies van de commissie van onafhankelijke deskundigen voor de herbeoordeling van MKB-rentederivaten te volgen. Dit besluit betekent dat onze klanten niet door een complex en tijdrovend proces hoeven te gaan; zij krijgen hiermee duidelijkheid.”

Over de financiële resultaten in het algemeen vertelt Zalm: “We liggen goed op schema met drie van onze financiële doelstellingen: een rendement op eigen vermogen van 10-13% in de komende jaren, een CET1 ratio van 11,5-13,5% en een dividenduitkeringspercentage oplopend tot 50% over 2017. De onderliggende nettowinst over het eerste halfjaar van 2016, waarin een aanvullende voorziening voor MKB-rentederivaten niet is meegenomen, bleef met €1.136 miljoen op hetzelfde niveau als dezelfde periode van vorig jaar. Als gevolg van de toename van onze vermogenspositie - de fully-loaded Common Equity Tier 1 ratio kwam uit op 16,2% - daalde het rendement op eigen vermogen naar 13,1%. Dit is boven de gestelde bandbreedte van onze doelstelling.” Gezien de solide resultaten heeft de bank besloten een interimdividend uit te keren van €0,40 per aandeel. “Dit komt neer op 45% van de gerapporteerde nettowinst”, aldus Zalm.

Om te kunnen investeren in groei en de cost/income ratio (61,8%) te verlagen heeft de bank plannen liggen om €200 miljoen te besparen op de kosten van ondersteunende en controlerende activiteiten. “Dat is een afname van ongeveer 25% van deze kosten. Deze besparingen zijn een combinatie van personele en niet-personele kosten en zullen voor een significant deel volgend jaar worden gerealiseerd”, licht Zalm toe. “Verdere kostenbesparingen op andere gebieden worden op dit moment geïnventariseerd en zullen dit jaar in gang worden gezet.”

Naast groei zet de bank ook in op uitbreiding van het bestaande aanbod. “We willen ons bestaande aanbod van innovatieve en slimme oplossingen uitbreiden”, vertelt Zalm. “We lanceerden in het tweede kwartaal de nieuwe Tikkie-app, waarmee gebruikers via WhatsApp een betaalverzoek kunnen sturen. De app wordt al door bijna 100.000 mensen actief gebruikt.” Bovendien kunnen klanten van ABN AMRO sinds kort beleggen via de mobiel bankieren app.