Banken stellen voorwaarden aan ‘naming and shaming’

15 augustus 2016 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

In een reactie op het conceptwetsvoorstel van de Wet transparant toezicht financiële markten laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten dat banken het streven naar meer transparantie steunen. Banken hebben echter wel een aantal voorwaarden voor de invoering van het zogenoemde ‘naming and shaming’.

Wet transparant toezicht financiële markten
Het wetsvoorstel 'Wet transparant toezicht financiële markten' heeft als doel om het toezicht op financiële markten transparanter te maken. Het wetvoorstel kent een viertal wijzigingen:

1. Een uitbreiding van de mogelijkheden van de toezichthouders om een openbare waarschuwing uit te vaardigen
2. Een bevoegdheid voor AFM en DNB om namen van afzonderlijke instellingen te noemen wanneer zij resultaten van themaonderzoeken naar de mate van naleving en risico's voor de naleving, bekend maken
3. Een mogelijkheid voor de toezichthouders om te kunnen reageren op mededelingen van instellingen over het toezicht
4. Een grondslag voor DNB om bij amvb aan te wijzen kerncijfers van banken te publiceren

Transparantie bij banken

Naming and shaming
De NVB stelt een aantal voorwaarden waaraan het wetsvoorstel zou moeten voldoen om tot een verantwoorde invoering te komen. ‘We begrijpen dat de wetgever - onder omstandigheden - wil dat toezichthouders (vaker) openlijk namen van instellingen zouden kunnen noemen. Dat kan in het belang van consumenten zijn. Om die reden hebben de banken er in de Vertrouwensmonitor zelf voor gekozen om namen van banken te koppelen aan cijfers over vertrouwen en bepaalde prestaties,’ schrijft de NVB. Waar het noemen van namen het karakter van 'shaming' krijgt, dringt de NVB er bij de wetgever op aan uiterst zorgvuldig en terughoudend te werk te gaan. ‘Immers, daarbij staan de reputatie van de instelling en de sector op het spel.’ De NVB geeft haar reactie in het kader van een openbare consultatie van het ministerie van Financiën.