ABN AMRO IT Academy: Naar een vernieuwd IT-landschap

10 augustus 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

Om de veranderingen op IT-gebied te kunnen blijven bijbenen heeft ABN AMTO voor IT professionals de IT Academy gestart. De IT Academy is een top notch-leeromgeving waar IT-talenten een intensief traject doorlopen. Jolanda Smit neemt op dit moment deel aan de IT Academy. Haar toekomstige doel? Een grote bijdrage leveren aan de nieuwe ontwikkelingen binnen de bank als Solution Designer.

Tijd om kennis te delen

Jolanda: “Tijdens de introductieweek hebben we op een speelse manier kennisgemaakt met de ABN AMRO. Van de Raad van Bestuur tot onze eigen afdeling. We zijn meegenomen in de plannen voor de IT-transformatie, hebben zelfinzicht gekregen door middel van de MBTI-score en kennisgemaakt met partners van de bank. De week werd afgesloten met een borrel, zodat we alle ervaringen nog een keer konden delen. De organisatie, sprekers en leidinggevenden waren hier ook allemaal bij aanwezig. Echt heel inspirerend dat er tijdens de introductieweek zoveel mensen waren die de tijd namen om hun kennis met ons te delen!”


Verlies je autonomie niet

De uitgangspunten van de IT Academy zijn als volgt: 70% van je tijd leren door te werken, 20% coaching en feedback en 10% trainingen en cursussen. Jolanda: “Ik ben gestart met een buddy- en coachingsgesprek. In dit eerste gesprek met de coach was mijn leidinggevende ook aanwezig. We moesten eerst elkaars sterke punten benoemen. Daarna bespraken we de punten die extra aandacht verdienen om mijn leerdoelen te halen. Deze aanpak zorgde voor een open en constructief gesprek, dat de band tussen mij en mijn leidinggevende versterkte. Een mooie basis voor het vervolgtraject! De tweede week kregen we een expertcollege van Jan Robat over IT binnen ABN AMRO: waar staat de bank nu en waar gaan we naartoe? Hij had ook nog een persoonlijk advies voor ons: verlies je autonomie niet. Zorg voor je onafhankelijkheid en blijf je ontwikkelen. Een mooie afsluiting om mee te nemen in ons vervolg bij de IT Academy.”

Voorbereiden op het nieuwe IT-landschap

Onderdeel van de IT Academy is de Solution Designers Essentials training. De leden van de SD Board, vertegenwoordigers vanuit verschillende domeinen, worden geïnterviewd over hun ervaringen met de functie Solution Designer. “Zo werden we meegenomen in een dag van een SD’er en spraken we over de verschillende invullingen van deze functie”, vertelt Jolanda. “Je kunt namelijk vanuit vijf verschillende profielen een leergang opstellen: Mainframe, Front-end, Java, Business Intelligence en Sevice Oriented Architecture (SOA). Ook hebben we het gehad over de verschillen tussen een Business Analist en een Solution Designer. Waar de Business Analist een probleem functioneel benadert, vertaalt een Solution Designer deze functionele beschrijving naar een oplossing. De komende maanden wordt er onder aansturing van het SD Board meer duidelijkheid over hoe we als Solution Designers ons gaan voorbereiden op het nieuwe IT landschap.” En natuurlijk ook welke methodieken, technieken en tools we gaan gebruiken.”

Reis naar India plannen

Het einde van de IT Academy is nog niet in zicht. Toch zijn Jolanda en haar groep al volop bezig met het plannen van een reis naar India die ze aan het einde van de IT Academy maken. Jolanda: “Daar werkt het Indiase deel van ons team. Super om hen straks eindelijk te ontmoeten! Door vanuit India aan onze projecten te gaan werken, ervaren we ook hoe het is voor onze offshore collega’s. Onze komst levert nu in ieder geval al leuke gesprekken op. Dat belooft veel goeds!”