Van Lanschot introduceert zorgscan financiële planning

25 maart 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Van Lanschot heeft deze week de ZorgScan gelanceerd. Met deze scan kunnen klanten in hun financiële planning rekening houden met de kosten die toekomstige wensen voor zorg met zich meebrengen.

Volgens de private bank geven klanten aan een deel van hun vermogen te willen reserveren voor zorg, maar lopen rond met verschillende vragen: hoe is de zorg ingeregeld, welke zorgmogelijkheden zijn er en welke kosten komen daarbij kijken?

Chris Zegers, directeur Healthcare en lid van het management team van Van Lanschot Private Banking: "Extra zorg brengt extra kosten met zich mee. Maar waarmee moet je rekening houden? Welke andere keuzes, naast de wettelijke regelingen, kun je maken? Moet je extra vermogen opbouwen of een deel van het bestaande vermogen voor zorg reserveren? Kan ik minder nalaten aan mijn kinderen als ik de zorg inkoop die ik verwacht nodig te hebben? De Van Lanschot ZorgScan geeft inzicht in de financiële consequenties waarmee we de haalbaarheid van de wensen in kaart brengen. Zo geven we onze klanten de mogelijkheid om in hun financiële planning rekening te houden met zorgkosten en de regie over hun zorg in eigen handen te nemen."

Van Lanschot - De Zorgscan

Veranderende zorg
In de afgelopen jaren is de zorg in Nederland ingrijpend hervormd, onder andere door het intreden van de Wet Langdurige Zorg. Uit onderzoek van Van Lanschot blijkt dat bijna de helft van de vermogende Nederlanders de kwaliteit van het zorgaanbod ontoereikend vindt. Twee derde van de vermogende Nederlanders is bereid (later) extra zorg in te kopen. Maar liefst 67% wil de regie in eigen hand nemen als het gaat om het inrichten van zorg.

Hoe werkt de ZorgScan?
De klant beantwoordt in de ZorgScan een aantal vragen over toekomstige wensen voor zorg. Gecombineerd met statistieken wordt op basis van de antwoorden van de klant een persoonlijk zorgprofiel opgesteld. Het zorgprofiel geeft een overzicht van de persoonlijke wensen en keuzes en geeft een indicatie van bijbehorende jaarlijkse kosten. Met de uitkomst van de ZorgScan laat Van Lanschot haar klant vervolgens zien welke impact de keuzes van de klant op het vermogen hebben.

Een voorbeeld
Een ondernemer, 45 jaar, getrouwd en 3 kinderen, gaat uit van de gemiddelde levensverwachting van 82 jaar. Hij houdt rekening met de mogelijkheid dat hij vanaf 79 jaar langdurige, 24-uursverzorging nodig heeft. Voor deze zorg wil hij gebruik maken van de wettelijke voorzieningen van de Wet Langdurige Zorg, maar ook de mogelijkheid hebben om extra zorg particulier te kunnen inkopen afgestemd op zijn wensen. Daarnaast wil hij in de laatste fase van zijn leven in een zorgvilla wonen. Uit de ZorgScan blijkt dat deze ondernemer rekening moet houden met € 430.000 aan totale persoonlijke zorgkosten.