Mercer: Nederlandse pensioenstelsel beste ter wereld

21 oktober 2010 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voor het tweede opeenvolgende jaar komt het Nederlandse pensioenstelsel, AOW én aanvullend pensioen, als beste uit de bus. Dat blijkt uit de Melbourne Mercer Global Pension Index 2010 van Mercer in samenwerking met het Melbourne Centre for Financial Studies. Deze toppositie is echter nog steeds niet voldoende voor een A-grade classificatie. De Melbourne Mercer Global Pension Index 2010 vergelijkt pensioenstelsels in 14 landen.

De indexwaarde van Nederland steeg van 76,1 in 2009 tot 78,3 in 2010 onder andere door de in het regeerakkoord opgenomen verhoging van de AOW-leeftijd. Zwitserland staat op de tweede plaats en Zweden op de derde. Willem Brugman, Directeur Retirement Benelux bij Mercer: “Hoewel we natuurlijk trots zijn op deze notering, moeten we ernaar streven om de A-grade status met een score van boven de 80 te behalen.” Volgens het rapport kan het Nederlandse systeem nog worden verbeterd door:

  • Het stimuleren van zelfstandig sparen ten behoeve van pensionering
  • De arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen
  • Te voorzien in een betere bescherming van opgebouwde pensioenaanspraken in het geval van fraude of mismanagement.

Over de Mercer Global Pension Index

De Mercer index is gebaseerd op meer dan 40 indicatoren die de gewenste karakteristieken van een pensioensysteem in kaart brengen. Deze karakteristieken zijn verdeeld in drie groepen: adequaatheid, houdbaarheid en integriteit. De mate van adequaatheid, het pensioensysteem en het inkomen dat het systeem biedt na pensionering, heeft de hoogste wegingsfactor gekregen binnen de index. Hier komen Nederland (76,1) en Canada (75) als beste uit de bus, Japan doet het daarentegen met een score van 42,2 het minst goed.

Bij de houdbaarheid wordt gekeken naar de verhouding tussen staatspensioen en aanvullend pensioen, de verwachte periode dat pensioen moet worden uitgekeerd en de mate van deelname van ouderen aan het arbeidsproces. Zweden scoort hier het hoogste, Japan (27,9) het laagst. Nederland komt met een score van 71,6 op de vierde positie. Bij integriteit is daarbij gekeken naar het belang om het vertrouwen in het pensioenstelsel op een hoog niveau te houden. Ook hier weet Nederland met een score van 91,4 de eerste positie veilig te stellen, China scoort 43,4 en neemt de laatste positie in.

Download hier het rapport Melbourne Mercer Global Pension Index 2010