Mercer: Nederlands pensioenstelsel beste ter wereld

13 oktober 2011 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voor het derde opeenvolgende jaar is het Nederlandse pensioenstelsel, AOW en aanvullend pensioen uitgeroepen als beste ter wereld. Dit blijkt uit de Melbourne Mercer Global Pension Index 2011 van adviesbureau Mercer in samenwerking met het Melbourne Centre for Financial Studies. De Melbourne Global Pension Index vergelijkt pensioenstelsels in 16 landen en kan daarmee uitspraken doen over de pensioenen van de helft van de wereldbevolking. Australië eindigt op de tweede plaats, Zwitserland als nummer drie.

De pensioenindex van 2011

Mercer - Pension Index 2011

Roep om nieuw pensioenstelsel door vergrijzing
Ondanks de toppositie van Nederland is de indexwaarde wel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens de Melbourne Mercer Global Pension Index 2011 staan de pensioensystemen onder grote druk door de snel vergrijzende bevolking. Willem Brugman, directeur Retirement Benelux bij Mercer licht toe: ‘We zijn erg trots om wederom de ranglijst aan te mogen voeren. Echter, vanwege de groeiende kloof tussen de pensioengerechtigde leeftijd en de levensverwachting, lage rente en de volatiliteit van de aandelenmarkten is het noodzakelijk ons systeem te wijzigen. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse overheid en sociale partijen in staat zullen zijn om op een zorgvuldige wijze de nodige maatregelen te nemen.’

Download het rapport Melbourne Mercer Global Pension Index 2011

Verbeteringen Nederlands pensioenstelsel
Volgens het rapport kan het Nederlandse systeem nog op een aantal punten worden verbeterd door:

■ Een minimum leeftijd te verbinden aan pensioendeelname;
■ Het stimuleren van zelfstandig sparen ten behoeve van pensionering;
■ De arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen;
■ Te voorzien in een betere bescherming van opgebouwde pensioenaanspraken in het geval van fraude of mismanagement.

Over de Melbourne Mercer Global Pension Index
De index is gebaseerd op meer dan 40 indicatoren die de gewenste karakteristieken van een pensioensysteem in kaart brengen. Deze karakteristieken zijn verdeeld in drie groepen: adequaatheid, houdbaarheid en integriteit. De mate van adequaatheid, het pensioensysteem en het inkomen dat het systeem biedt na pensionering, heeft de hoogste wegingsfactor gekregen binnen de index. Hier komen Nederland (75,9) en Canada (74,1) als beste uit de bus, India doet het daarentegen met een score van 37,3 het minst goed.

Bij de houdbaarheid wordt gekeken naar de verhouding tussen staatspensioen en aanvullend pensioen, de verwachte periode dat pensioen moet worden uitgekeerd en de mate van deelname van ouderen aan het arbeidsproces. Zweden (75,4) scoort hier het hoogste, Brazilië (27,3) het laagst. Nederland komt met een score van 70,8 op de derde positie. Bij integriteit is gekeken naar het belang om het vertrouwen in het pensioenstelsel op een hoog niveau te houden. Ook hier weet Nederland met een score van 91,4 de eerste positie veilig te stellen, China neemt met een score van 50,1 de laatste positie in.