SNS REAAL komt met nieuw arbeidsvoorwaardenpakket

26 november 2012 Banken.nl 2 min. leestijd

SNS REAAL verkeert in bijzondere omstandigheden en zet alles op alles om het bedrijf weer volledig gezond te maken. Daarvoor wordt van alle stakeholders waaronder medewerkers en managers veel energie, geduld en vertrouwen gevraagd. Matiging van de groei van de arbeidskosten past bij de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. In de komende jaren zullen partijen constructief verder werken aan het vormgeven van een nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit onderhandelingsakkoord zet de eerste stap op weg naar arbeidsvoorwaarden die passend zijn voor SNS REAAL, de economische situatie waarin we verkeren en de toekomst die SNS REAAL voor ogen heeft. Vervolgstappen zullen in de loop van 2013 worden voorbereid ten einde een plaats te krijgen in het volgende CAO traject. Naast een nieuw beloningsbeleid gaat het dan onder andere om een nieuwe pensioenregeling.

SNS REAAL en de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond hebben op 21 november 2012 een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO en een nieuw Sociaal Plan met een looptijd tot 1 januari 2014. "Een belangrijke eerste stap in de richting van een toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket", aldus Ronald Latenstein, CEO van SNS REAAL.

Het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket maakt onderdeel uit van een breed programma aan kostenbesparingsinitatieven.

SNS Bank kostenreductie 2012 (2)

 
De belangrijkste punten uit het akkoord:

  • Looptijd van de CAO van 1 juni 2012 tot 1 januari 2014 (19 maanden)
  • Gedurende deze looptijd geen CAO verhoging
  • Gedurende de looptijd van de CAO wordt een nieuw beloningsbeleid ontwikkeld dat op 1 januari 2014 van kracht wordt
  • Overeengekomen is dat met ingang van 1 januari 2013 de huidige regelingen Beoordelingstoeslag en de Winstdelingsregeling worden afgeschaft
    2013 geldt als een overgangsjaar naar een nieuwe regeling die op 1 januari 2014 van kracht wordt
  • Gedurende de looptijd van de CAO wordt een nieuwe pensioenregeling ontwikkeld die op 1 januari 2014 wordt ingevoerd
  • Duurzame inzetbaarheid waaronder onder andere ouderenparticipatie wordt zichtbaarder en met meer aandacht in de organisatie geïmplementeerd
  • Met betrekking tot Inzet van externen en flexkrachten wordt de procedure aangescherpt, gecentraliseerd en aangesloten op de activiteiten die vallen onder de noemer “Behoud van Werkgelegenheid"
  • De arbeidsvoorwaarden van de boven CAO medewerkers zullen in lijn van de CAO afspraken worden aangepast waarbij met name de variabele beloning (voor zover van toepassing) naar beneden wordt bijgesteld