Guha: Duidelijke keuzes key voor succes Van Lanschot

08 april 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Bestuursvoorzitter Karl Guha van de private bank Van Lanschot ziet ondanks de aanhoudende slechte economische omstandigheden een goede toekomst voor z'n bank. Hiervoor zal Van Lanschot wel zijn kostenbasis structureel moeten verlagen en een duidelijke focus moeten aanbrengen op de kern van Van Lanschot: private banking, asset management en merchant banking. Om dit te realiseren zal het reeds ingeslagen kostenreductieprogramma verder moeten worden gemonitord en zal het management van de Van Lanschot keuzes moeten maken in de verdere ontplooiing van de kernactiviteiten van de private bank.

Guha ziet 2013 als een uitdagend jaar voor zijn bank:

"De economische crisis is nu bijna vijf jaar geleden begonnen. Op dit moment zijn er nog geen duidelijke tekenen dat de economie aan de beterende hand is. Dit geldt voor de eurozone en zeker voor Nederland. We mogen er dus vanuit gaan dat ook 2013 een uitdagend jaar wordt. In de afgelopen maanden hebben we echter gemerkt dat zowel institutionele als particuliere beleggers bereid zijn om weer meer risico te nemen. We zagen begin 2013 in de portefeuilles van cliënten veel verschuivingen van vastrentende waarden naar aandelen. Dit op zichzelf zou een zeker optimisme over de toekomst kunnen suggereren, wat wellicht opmerkelijk is gezien de context van de huidige economische omstandigheden. Mijn persoonlijke mening is dat deze verschuivingen de zoektocht van beleggers reflecteren naar het behalen van meer rendement om toekomstige inflatie te compenseren. Ook gelet op het huidige monetaire beleid in Europa en de Verenigde Staten lijkt dat een redelijke aanname."

Wisselende resultaten

De overall resultaten van Van Lanschot over 2012 laten een gemengd beeld zien. Terwijl activiteiten als asset management en merchant banking het goed hebben gedaan, bleven de prestaties van Private & Business Banking achter, deels door de aanhoudend lastige economische omstandigheden, deels door structurele oorzaken. Het operationele resultaat van Private & Business Banking werd beïnvloed door de renteontwikkeling, de schuldenafbouw in de economie en een materiële stijging in kredietvoorzieningen. De operationele resultaten bleven positief. Dit laatste is volgens Guha een bewijs van de kracht en verdiencapaciteit van Van Lanschot.

"Het afgelopen jaar heeft het management een aantal besluiten genomen om versneld te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening, kosten structureel te reduceren, de algemene liquiditeits- en kapitaalpositie te versterken en een solide basis te leggen voor de toekomst van de bank. Als gevolg hiervan is de bank goed gekapitaliseerd en heeft ze een solide liquiditeitspositie."

Verdere strategische focus nu key

Volgens Guha is het belangrijk duidelijke keuzes te maken waarmee het potentieel van de bank ten volle kan worden benut. "Het is helder dat we verder zullen blijven bewegen in de richting van private banking, asset management en merchant banking. Om de activiteiten van de bank op deze gebieden te versterken, werken we aan een strategische review. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat alle activiteiten van de bank vanuit een toekomstvaste basis kunnen plaatsvinden en gericht zijn op toekomstige groei. Dit is noodzakelijk voor waardecreatie voor al onze stakeholders. Samen met mijn collega’s ga ik er alles aan doen om de positie van Van Lanschot verder te versterken, waarbij het onze ambitie is om Van Lanschot te positioneren als een sterke en onafhankelijke private bank."