Banken starten infopunt zzp-ers en flexwerkers

07 april 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Banken hebben een website gelanceerd voor zelfstandigen en mensen met een flexibel arbeidscontract met informatie over het verkrijgen van een hypotheek. De bankensector wil hiermee deze doelgroep helpen een goed beeld te krijgen wanneer zij een hypotheek kunnen krijgen. Ook biedt de website http://flexibelwerkenenwonen.nl/ de mogelijkheid ervaringen achter te laten waar banken in hun beleid rekening mee zullen houden.

“Het versterken van de uitgangspositie van de zzp’ers en flexwerkers met de wens om een woning te kopen is één van de belangrijkste doelstellingen van dit informatiepunt van de banken,” zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Aan de hand van checklists kunnen zzp’ers en flexwerkers zich voorbereiden op een hypotheekaanvraag en hierdoor beter beslagen ten ijs komen voor een gesprek bij de bank.

FlexibelWerkenEnWonen

Informatiepunt
Het nieuwe informatiepunt volgt op een vergelijkbaar initiatief van de banken voor mensen met een mogelijke restschuld als gevolg van de waardedaling van hun woning. Deze website (www.restschuldinfo.nl) die werd geopend op 10 februari 2014 heeft sindsdien ruim 80.000 bezoekers getrokken. De NVB trekt hieruit de conclusie dat het informatiepunt in een behoefte heeft voorzien.

Deze verwachting heeft de NVB ook ten aanzien van het nieuwe informatiepunt. Chris Buijink: “De arbeidsmarkt flexibiliseert in hoog tempo. Banken hebben deze trend scherp in beeld. Steeds meer hypotheekaanvragen komen van consumenten met een flexibel arbeidscontract en inkomen. De vraag aan de banken verandert en daar willen wij als sector een antwoord op kunnen bieden.”

Verantwoord lenen
De basis bij hypotheekverstrekking blijft verantwoord lenen. Het is daarbij essentieel dat consumenten goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden, regels en de toepassing daarvan door banken. Banken moeten zich aan regels houden voor de verstrekking van hypotheken maar die bieden voldoende ruimte voor maatwerk, ook voor zzp’ers en flexwerkers. "Hoewel een hypotheek niet voor iedereen in deze doelgroep beschikbaar zal zijn, kan er meer dan veel mensen denken", aldus Buijink.

Zo mag een bank afwijken van de regel dat een bestendig inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen dat een zzp’er de afgelopen drie jaar heeft verdiend, als er op een andere manier voldoende zekerheid bestaat. De bank mag bijvoorbeeld uitgaan van het inkomen van het laatste jaar of de laatste twee jaren en een prognose van het toekomstig inkomen. Deze prognose moet goed onderbouwd worden met informatie over de financiële situatie, de opleiding, werkhistorie en de mogelijkheden voor de toekomst van de zzp’er.

Tijdens een dialoogbijeenkomst vorig jaar met de betrokken partijen kwam van veel deelnemers de wens naar voren om bij de beoordeling van hypotheekaanvragen van flexwerkers meer nadruk te leggen op het toekomstperspectief. Banken nemen dit in toenemende mate mee in de beoordeling. De NVB wil deze dialooggesprekken de komende tijd voortzetten om actief op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in te kunnen spelen.