AFM doet onderzoek naar Let op! Geld lenen kost geld

19 februari 2015 Banken.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar de kredietwaarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’. De AFM bekijkt wat belanghebbenden vinden van de waarschuwing en hoe de waarschuwing het gedrag van consumenten beïnvloedt.

De invloed op het gedrag van consumenten in de praktijk toetst de AFM onder meer in samenwerking met een grote marktpartij. Deze marktpartij past hiervoor gedurende het onderzoek bepaalde reclames voor geld lenen aan.

let op geld lenen kost geld

Waarschuwing

De waarschuwingszin is ingevoerd in 2009 en is een van de maatregelen van de overheid om de schuldenproblematiek onder consumenten terug te dringen. De doelstelling is consumenten te attenderen op de gevolgen van lenen. Bij de ontwikkeling van de slogan bleek uit consumentenonderzoek dat het merendeel van de geënquêteerden vond dat ‘Let op! Geld lenen kost geld’ het beste wijst op de nadelige gevolgen van lenen.