ECB roept banken op tot voorzichtig dividendbeleid

30 januari 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De Europese Centrale Bank heeft banken in een brief opgeroepen voorzichtig te zijn met betrekking tot hun dividendbeleid. Daarnaast dienen banken te blijven werken aan hun kapitaalbasis.

De Europese Centrale Bank (ECB) nam vorig jaar in november het toezicht over op de 128 grootse banken binnen de Europese Unie. Vorig jaar lichtte de ECB deze banken door, waarbij het kwalitatief en kwantitatief keek naar risico’s die banken lopen, de kwaliteit van de bezittingen van de banken beoordeelde en een stresstest uitvoerde ter controle van de weerbaarheid van banken bij verschillende negatieve scenario’s. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 25 van de onderzochte banken onvoldoende kapitaal bleken te hebben om eventuele economische klappen op te vangen. Op de Nederlandse banken had de ECB weinig aan te merken.


Brief
Nu roept de ECB banken via een brief op voorzichtig met hun dividendbeleid om te gaan, en te blijven werken aan hun kapitaalbasis. De toezichthouder stelt dat banken hun aandeelhouders wel mogen laten profiteren van de winst, maar dat rekening gehouden moeten worden met het feit dat de markt nog niet in optimale topconditie verkeert en daarop voorzichtig moeten anticiperen.

Niet alleen de 25 banken die onvoldoende sterk uit de stresstest gekomen zijn werden hierop gewezen; ook de banken die momenteel al voldoen aan de aangescherpte kapitaalnormen die per 2019 ingaan werden gewezen op voorzichtigheid. Banken bij wie een kapitaaltekort geconstateerd is zouden volgens de ECB echter niet aan het uitkeren van dividenden moeten denken. Daarnaast werd er in de brief op gewezen dat ook bonussen nauwlettend in de gaten gehouden zullen worden.