Nederlandse banken slagen voor ECB stresstest

26 oktober 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandse banken - ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, RBS Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank - zijn geslaagd voor de stresstest van de ECB. Dat blijkt uit het grootscheepse balansonderzoek van de ECB, die vandaag openbaar werd gemaakt. In totaal zijn 25 van de 128 onderzochte Europes banken niet goed uit de stresstest gekomen.

ECB stresstest

De in Frankfurt gevestigde ECB zal vanaf 4 november het toezicht van de Europese banken op zich nemen. Dit is onderdeel van de vorming van een bankenunie. Voordat de ECB het toezicht naar zich toetrekt is de centale bank een jaar bezig geweest met een grootscheeps onderzoek:

1. een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de risico's die een bank loopt
2. een beoordeling van de kwaliteit van de bezittingen van een bank
3. een stresstest ter controle van de weerbaarheid van banken bij verschillende negatieve scenario's

ECB

Onvoldoende kapitaal

Uit het onderzoek van de ECB blijkt dat 25 van de 128 onderzochte banken onvoldoende kapitaal hebben en daardoor onvoldoende weerbaar zijn om een eerstvolgende crisis op te vangen. Een aantal banken heeft inmiddels al actie ondernomen om hun buffers te versterken.

De banken die nu nog onvoldoende kapitaal moeten nu direct hun buffers versterken.

Nederlandse banken

De grote Nederlandse banken verschijnen op 4 november in goede gezondheid aan de start van het nieuwe Europese bankentoezicht onder auspiciën van de Europese Centrale Bank (ECB). De zeven onderzochte Nederlandse banken, ING Bank, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, BNG Bank, NWB Bank en RBS Nederland, zijn goed gekapitaliseerd. Ook zouden zij bij sterk tegenvallende economische ontwikkelingen over voldoende kapitaal blijven beschikken.

In het balansonderzoek, de Asset Quality Review die deel uitmaakt van de Comprehensive Assessment, is het kernkapitaal per eind 2013 bij de zeven Nederlandse banken slechts beperkt gecorrigeerd. Daardoor blijft het kernkapitaal ruim boven de gestelde ondergrens van 8%.