Europese banken slagen glansrijk voor EBA-stresstest

08 augustus 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

De resultaten van de stresstest van de Europese Bankenautoriteit bevestigen opnieuw de veerkracht van Europese banken in uitdagende economische en geopolitieke omstandigheden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken. De resultaten zouden daarnaast het belang onderstrepen van een goed gekapitaliseerde en winstgevende bancaire sector om de economie te ondersteunen.

De EU-brede stresstest van de EBA richt zich op de zeventig grootste banken van de EU. Samen vertegenwoordigen zij 75% van de activa van de Europese bankensector.

De stresstest is bedoeld om een inschatting te geven over de (hypothetische) gevolgen van macro-economische omstandigheden op de bankbalans. De stresstest laat zien wat de gevolgen zijn voor de omvang van het kernkapitaal (Core Equity 1 – CET1) van een bank. Hoewel banken niet kunnen slagen of zakken voor de test, worden de resultaten wel als onderdeel gebruikt voor de komende Supervisory Review en Evaluation Proces (SREP).

EU banks start stress test with robust capital positions

Met het evaluatieproces kan een toezichthouder een oordeel vormen over het vermogen van een bank om onder stressscenario’s aan de ‘prudentiële’ eisen te voldoen. Tevens helpt het de toezichthouder bij het bespreken van risicobeperkende maatregelen (of juist het opheffen daarvan). Tot slot dient de stresstest de transparantie van banken te verbeteren.

Specifiek naar de Nederlandse banken gekeken zien de resultaten er ook goed uit. ING (14,37%), ABN AMRO (15,51%), Rabobank (17,03%) en de Volksbank (18,91%) scoren allen hoger dan het wettelijke minimumniveau (waaronder de SREP-vereiste van 9,9% voor 2023 en het CET1 minimumniveau van 10,7%, geldend vanaf mei 2023). In het meest ongunstige scenario scoren ABN AMRO (10,33%), Rabobank (11,43%) en de Volksbank (10,01%) nog steeds boven de SREP-eis. ING scoort met 8,92% net wat lager.

Volgens de NVB laat de test zien dat de Nederlandse bancaire sector goed bestand is tegen een verslechtering van de algehele economische vooruitzichten en financiële markten in de komende drie jaar. “Nederlandse banken zijn goed gekapitaliseerd. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn ruim boven de wettelijke minimumeisen”, aldus de NVB.

De resultaten van de stresstest van de EBA zijn hier te vinden.