Lucas Wensing (CEO Amdax): ‘Crypto is een niet te stoppen technologie’

04 juli 2024 Banken.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Amdax zag in 2019 het levenslicht. In vrijwel elke branche word je dan gezien als piepjonge onderneming, maar binnen de Nederlandse cryptosector geldt Amdax juist als oude rot – als één van de grondleggers. Medeoprichter en CEO Lucas Wensing zag het bedrijf – en de sector – in de afgelopen vijf jaar dan ook enorme stappen maken. We blikken met hem terug op enkele mijlpalen én vooruit op de plannen voor de toekomst.

“Ondemocratisch, instabiel, discriminatoir en door de opzet simpelweg inherent oneerlijk” – de CEO van Amdax zag tal van tekortkomingen binnen het reguliere financiële systeem.

“Het op een langtermijn wegzetten van je verdiende geld is in het huidige systeem gegarandeerd een probleem”, legt Wensing een van zijn voornaamste bezwaren uit. “Niemand spaart meer door simpelweg geld opzij te zetten. Alleen al voor vermogensbehoud moet je op de een of andere manier je vermogen wel beleggen. Dat is eigenlijk een hele rare situatie.”

Lucas Wensing (CEO Amdax)

Een alternatief was nodig, concludeerde hij dan ook. De cryptowereld bood uitkomst.

Gevoed door zijn eigen interesse vanuit zijn achtergrond in de IT, ging er een wereld voor hem open. Een wereld volop kansen, waarin crypto een alternatief biedt voor het reguliere financiële systeem. “Ik wilde iedereen met een interesse in crypto en de filosofie daarachter toegang bieden tot die nieuwe kansrijke wereld.”

En zo geschiedde: Amdax werd geboren. Het eerste Nederlandse cryptobedrijf met een DNB-registratie ondersteunt niet alleen de handel in crypto (het kopen, verkopen en bewaren daarvan), maar biedt ook vermogensbeheer aan voor klanten die wel willen investeren, maar niet weten hoe.

Daarnaast zet Amdax ook in de cryptodienstverlening via een white label-setupdienstverlening. “Wij kunnen ons platform en onze dienstverlening ook aan non-cryptopartijen aanbieden, zoals bijvoorbeeld banken of traditionele vermogensbeheerders. Ze kunnen daarmee wel een cryptocomponent aan hun dienstverlening toevoegen, maar hoeven intern niet over die expertise te beschikken.”

Niet te stoppen

Sinds de oprichting in 2019 is niet alleen het bedrijf, maar de hele sector een stuk professioneler geworden. Al is niet iedereen het erover eens of die reis naar volwassenheid snel genoeg is gegaan. Wijzend naar de recente Binance- en FTX-schandalen stellen criticasters nog altijd dat de wet- en regelgeving – inclusief het bijbehorende toezicht – voor de cryptosector veel te traag van de grond komt.

Wensing kan zich er absoluut niet in vinden. “Als je bedenkt dat de cryptowereld vijftien jaar geleden nog niet eens bestond, kun je niet anders dan concluderen dat de ontwikkeling in een sneltreinvaart heeft plaatsgevonden. De recente beursgang van bitcoin is daarvan het bewijs.”

Dat het allemaal zó snel is gegaan is volgens Wensing vrij bijzonder. Hij begrijpt dan ook dat veel traditionele financiële instanties het als een bedreiging zijn gaan zien. “Een verbod op crypto heeft lange tijd op de loer gelegen en  er zijn in het verleden natuurlijk ook pogingen ondernomen om dit door te voeren.”

De ontwikkeling van de cryptosector en de blockchaintechniek daarachter bleek echter niet te stoppen. “Sommige ontwikkelingen zijn zo fundamenteel dat ze altijd wel doorgang vinden”, verklaart Wensing. “Je kan wel roepen dat je het gaat verbieden, maar pogingen daartoe zijn nooit meer dan ruis gebleken in het ontwikkelingsproces. Crypto blijkt, net zoals het internet, een niet te stoppen ontwikkeling.”

De volgende fase

Waar een verbod er dus nooit is gekomen, is het toezicht op de sector de afgelopen jaren wel behoorlijk aangescherpt. Met de komst van de MiCAR-verordening verwacht Wensing dat de sector de volgende professionaliseringsfase in zal gaan.

Als gevestigde partij is Amdax daar klaar voor. “De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet, en dat zullen we blijven doen. , ook onze juridische- en compliance teams breiden steeds verder uit. De MiCAR-vergunning is slechts een volgende stap die we succesvol zullen zetten.”

Daarmee stipt de CEO wel een belangrijk punt aan. Waar Amdax groot genoeg is om compliant te kunnen zijn aan al die nieuwe wetten en regels, zal dat voor de kleinere bedrijven een stuk lastiger worden. En dat heeft gevolgen.

Zo ziet Wensing dat de drempel voor nieuwe cryptobedrijven om toe te treden tot de markt steeds hoger wordt. “Nieuwkomers zijn belangrijk omdat ze innovatie met zich meebrengen. Als de aanwas daarvan terugloopt, bestaat de kans dat ook de innovatiekracht van de sector als geheel afneemt.”

Dat betekent echter niet dat hij tegen de regulering van de sector is. “Het feit dat iedereen zich aan dezelfde spelregels moet houden creëert een level playing field. Dat is niet alleen eerlijk, het voorkomt ook de cowboypraktijken waar de sector in het verleden nog weleens last van heeft gehad.”

Wensing voorziet door de nieuwe verordening een heuse overnamegolf. “Er zijn zat kleinere cryptopartijen die simpelweg niet meekunnen in al dat compliance-geweld. Deze bedrijven zullen of de stekker eruit trekken, of opteren voor een overname. Dat tweede lijkt me veel waarschijnlijker. Ook wij houden de overnamemarkt goed in gaten.”

“In de tussentijd wachten Amerikaanse en andere internationale cryptopartijen rustig de impact van MiCAR af”, ziet hij. “Wanneer de gevolgen daarvan duidelijk zijn en de sector zich geconsolideerd heeft, zullen ook zij zich weer roeren op de Europese markt. De resterende bedrijven kunnen hun borst natmaken voor een nieuwe concurrentiestrijd.”

Verweven

Hoe die dubbele concurrentiestrijd ook beslecht wordt, Wensing ziet hoe dan ook een cryptosector die steeds gelijkwaardiger wordt aan het reguliere financiële systeem. “Dat komt niet alleen doordat steeds meer beleggers een deel van hun vermogen in crypto willen investeren, maar vooral omdat de techniek achter de dienstverlening steeds breder toepasbaar wordt.

Wensing verwacht namelijk dat de techniek achter digital assets – zogeheten tokenization – ook toegepast gaat worden in de wereld van vastgoed, aandelen en obligaties.

 “Het financiële domein is gewoon hartstikke traditioneel en ontwikkelt zelf veel te langzaam."

“In de reguliere markt kun je bij wijze van spreken alleen in één heel gebouw beleggen. Door dat gebouw op te knippen in kleinere deeltjes, in (digitale) tokens, kunnen investeerders er bij ons voor kiezen om niet in het hele gebouw te investeren, maar in kleinere kantoorruimtes. Op die manier hebben beleggers minder vermogen nodig om in te kunnen stappen, waardoor de markt veel toegankelijker wordt.”

Om zijn beleggingsaanbod te verbreden, investeert Amdax dan ook actief in zijn platformtechnologie. “In de toekomst willen we niet alleen vermogensbeheer aanbieden in crypto, maar in tal van beleggingsobjecten.”

Hoewel de CEO ziet dat de digitale (crypto)beleggingswereld en de reguliere financiële sector steeds dichter bij elkaar komen te liggen, weet hij zeker dat de twee werelden voorlopig niet helemaal verweven zullen raken. “De oude wereld heeft zo ongelooflijk veel geadministreerd, dat het schier onmogelijk is om de traditionele assets gedigitaliseerd te krijgen. Dus voorlopig schuren we dicht tegen elkaar aan, maar zullen we nog wel gescheiden blijven.”

Op de schop

Uit Wensing’s woorden kan niet anders worden opgemaakt dan dat cryptobedrijven flink zullen blijven oprukken in de wereld van vermogensbeheer. De vraagt rijst dan al gauw: is er in de toekomst nog wel plek in het financiële systeem voor de traditionele (private) bank?

Wat de CEO van Amdax betreft is die er zeker wel. “Er zijn zat financiële diensten waar ik de cryptosector niet direct naartoe zie bewegen. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van het reguliere betalingsverkeer, of het afsluiten van hypotheken – er blijft meer dan genoeg over voor banken om op te pakken.”

Al sluit Wensing niet uit dat ook de kenmerken van de traditionele bankactiviteiten behoorlijk zullen veranderen. “Het financiële domein is gewoon hartstikke traditioneel en ontwikkelt zelf veel te langzaam. Het moét gewoon een keer op de schop, en dat lijkt nu te gebeuren. En dat is revolutionair.”