MiCAR vergunning of notificatie: dit is wat je kunt verwachten

27 februari 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het is geen verrassing dat de wereld van Crypto Asset Service Providers (CASP's) snel gaat veranderen met de komst van MiCAR. Wist je dat je als vergunninghoudende financiële instelling straks ook cryptoactivadiensten kunt aanbieden zonder een volledige MiCAR-vergunning te hoeven aanvragen? Als beleggingsonderneming bijvoorbeeld, kun je op basis van de huidige MiFID-vergunning bepaalde cryptoactivadiensten notificeren. Je kunt deze dan zonder volledige vergunningaanvraag aanbieden.

Remco Voogt & Marco Mulleneers (Risk & Compliance Consultants) van Projective Group leggen in dit artikel uit hoe dit precies werkt.

MiCAR-vergunning

De zogenaamde ‘nieuwkomers’ die cryptoactivadiensten willen aanbieden en partijen die op dit moment al cryptoactivadiensten aanbieden moeten een MiCAR-vergunning aanvragen en in principe het volledige vergunningstraject doorlopen.

MiCAR vergunning of notificatie: dit is wat je kunt verwachten

Voor reeds bij DNB geregistreerde CASP’s en vergunninghoudende elektronisch geldinstellingen (EGI’s), beleggingsondernemingen en betaaldienstaanbieders gelden lichtere eisen. Zij hoeven bijvoorbeeld reeds verstrekte informatie in het eerdere registratie- of vergunningstraject niet opnieuw bij de toezichthouder in te dienen, mits deze informatie actueel is.

MiCAR-notificatie

Bepaalde financiële entiteiten die reeds over een andere vergunning beschikken kunnen, onder bepaalde voorwaarden, cryptoactivadiensten aanbieden na een notificatieprocedure. Zij hoeven geen MiCAR-vergunning aan te vragen. Dit notificatieregime geldt voor de volgende vergunde financiële entiteiten: kredietinstellingen of banken; centrale effectenbewaarinstellingen; instellingen voor elektronisch geld (EGI); en ICBE-beheerders of AIFDM-beheerders.

Bij notificatie hoeven deze partijen geen informatie aan de AFM te verstrekken die in het eerdere registratie- of vergunningstraject aan de toezichthouder is verstrekt, mits die informatie ongewijzigd is. Het is aan de financiële entiteiten om uitdrukkelijk aan te geven dat eventuele eerder verstrekte informatie nog steeds actueel is.

MiCAR vergunning of notificatie: dit is wat je kunt verwachten

Benodigde informatie voor een notificatie

Alle financiële entiteiten die voor een notificatie in aanmerking komen, moeten dezelfde informatie aanleveren bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. Veel informatie die aan de toezichthouder moet worden verstrekt bij een notificatie zal reeds aanwezig zijn vanwege de bestaande dienstverlening. Wel moet deze worden aangepast om (ook) voor cryptoactiva relevant te zijn. De AFM zal in eerste instantie een zogenaamde ‘completeness check’ uitvoeren, waarbij zij, indien nodig, ook andere vragen kan stellen.

Het is raadzaam om voldoende tijd te besteden aan het businessplan met betrekking tot de aan te bieden cryptoactivadiensten, omdat dit de basis is voor de andere informatie en documentatie. Met andere woorden: het is van essentieel belang om de cryptoactivadienst die u wilt aanbieden direct juist te kwalificeren. De AFM geeft aan dat vanaf april/mei 2024 aanvragen van een MiCAR-vergunning of MiCAR-notificaties kunnen worden ingediend, ook al zijn de laatste RTS’en/richtsnoeren dan nog niet finaal dan wel bekend.

Een uitgebreide versie van dit artikel is te lezen op de website van Projective Group.