‘Biodiversiteitsverlies directe bedreiging voor economie’

31 mei 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bescherming van biodiversiteit moet een integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering van organisaties. Dat betoogt BNP Paribas. De bank onderzoekt in samenwerking met Naturalis hoe bewustwording over biodiversiteitsverlies in het bedrijfsleven kan worden vergroot.

Volgens diverse experts van de Wageningen University & Research is Nederland kampioen als het gaat om biodiversiteitsverlies. Het aantal soorten dieren en planten neemt af, net als de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater. Dit is niet alleen een hard gelag voor natuurliefhebbers, stelt BNP Paribas, maar heeft ook vergaande gevolgen voor de economie.

Wat is dan de relatie tussen de achteruitgang van de natuur en de economische perspectieven voor ons land? Een teveel aan stikstof, verdroging en versnippering van natuurgebieden zorgen voor een afname van de leefruimte voor plant, insect en dier, stellen wetenschappers. Deze stukken natuur die nu verloren gaan zijn droegen in het verleden echter bij aan verkoeling van de omgeving, een schonere lucht en de afvoer van regenwater.

‘Biodiversiteitsverlies directe bedreiging voor economie’

Vervuiling van de bodem, het water en de lucht betekent ook een impact op de gezondheid van werknemers en lagere opbrengsten voor bijvoorbeeld de landbouw. Productieprocessen worden kostbaarder omdat de benodigde middelen schaarser worden en de kwaliteit van het product lastiger te bewaken wordt. Zo is het koelen en zuiveren van water bijvoorbeeld steeds duurder naarmate het water warmer en vuiler wordt.

Actief herstel

“Het gaat zo slecht met de natuur dat we niet alleen natuurbescherming nodig hebben - we moeten toe naar natuurherstel”, benadrukt Edwin van Huis, algemeen directeur van Naturalis. “Dat kunnen we niet bereiken zonder het bedrijfsleven, en daarom moeten bedrijven veel meer weten over welke rol zij kunnen innemen.”

“Door de sterke relaties die BNP Paribas onderhoudt met het bedrijfsleven, zorgt de samenwerking dat wij bedrijven beter kunnen bereiken en onze kennis met hen kunnen delen. Omgekeerd leren wij via BNP Paribas wat bedrijven nodig hebben en wat hen belemmert bij dat biodiversiteitsherstel.”

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld op hun eigen terrein investeren in groene infrastructuur. Dit komt niet alleen de natuur ten goede, maar zorgt ook voor een gezondere werkomgeving. Een voorbeeld hiervan is het zorgen voor meer variatie in begroeiing op grote dakoppervlakken van distributiecentra en ongebruikte parkeer- en opslagruimtes.

Sommige oplossingen hoeven niet eens heel geavanceerd te zijn. Vaak ligt de oplossing voor het oprapen, door de kijken naar hoe de natuur er in het verleden uitzag. Met het gebruik van halfdoorlatende materialen kan watervervuiling bijvoorbeeld worden verminderd, zeggen de onderzoekers.

Natuurlijke waterzuiveringssystemen, zoals wetlands, bieden mogelijkheden om op een natuurlijke manier afvalwater te zuiveren, zonder het te lozen in open water dat in verbinding staat met kwetsbare ecosystemen. De druk op natuurlijke waterbronnen kan worden verlicht door regenwater op te vangen en te gebruiken voor activiteiten waar nu onnodig drinkwater voor wordt gebruikt.

Participatie

Daarnaast pleiten de onderzoekers voor het vaststellen van een nulsituatie van biodiversiteit op bedrijfsterreinen, gevolgd door het stellen van doelen om deze te verhogen. Zo willen zij vooruitgang meten en stimuleren. Met voor iedereen beschikbare middelen zoals camera’s en microfoons kan via apps worden bijgedragen aan het verzamelen van biodiversiteitsdata.

Door mensen onderdeel te maken van de nulmeting, en inzichtelijk te maken welke impact het heeft om natuur de ruimte te geven, wordt biodiversiteit tastbaar, vinden BNP Paribas en Naturalis. Zij denken dat het jaarlijks ontdekken van nieuwe soorten kevers, vlinders en zweefvliegjes rond de eigen werkplek natuur weer concreet maakt.

De urgentie om biodiversiteit te beschermen is groot en bedrijven spelen een cruciale rol, besluiten de bank en het instituut daarom samen. Ze zeggen dat bedrijven zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het beheer en behoud van lokale ecosystemen door bewust om te gaan met water en grond. “Zuinig zijn op je omgeving en daar goed voor zorgen is een taak van iedereen”, aldus BNP Paribas en Naturalis.