DNB incasseert verlies van €3,5 miljard

26 februari 2024 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandsche Bank rapporteerde voor het jaar 2023 een verlies van bijna €3,5 miljard. Van dat bedrag wordt ruim €2,3 miljard opgevangen door de voorziening voor financiële risico’s. Het resterende verlies - ruim €1,1 miljard - gaat ten laste van kapitaal en reserves.

Deze cijfers, in lijn met eerdere verwachtingen, wijzen op de impact van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank en aankoopprogramma's als reactie op de COVID-19-pandemie. Het negatieve resultaat in 2023 is een direct gevolg van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank, wat resulteerde in toenemende rentelasten voor DNB, terwijl de rentebaten nauwelijks stegen.

Andere centrale banken, zoals de ECB en de Federal Reserve, ondervonden soortgelijke effecten. Daarnaast voelde DNB de gevolgen van grootschalige aankoopprogramma's om de coronacrisis te bestrijden, met name in de vorm van staatsobligaties die destijds werden aangeschaft.

DNB incasseert verlies van €3,5 miljard

Volgens de meest recente prognoses wordt verwacht dat de buffers van DNB positief blijven, ondanks enkele jaren van verwachte verliezen door gestegen rentes. De bovenstaande grafiek van DNB illustreert de prognose van de buffers, waarbij een herstel wordt voorspeld vanaf 2029. In deze periode zal de bank werken aan het herstel van de buffers, met de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de Staat.

Hoewel het negatieve resultaat tot enige zorgen kan leiden, vormt een tijdelijk negatief kapitaal geen belemmering voor de kerntaak van DNB, die is gericht op prijsstabiliteit. Er wordt benadrukt dat een centrale bank in principe niet in gebreke kan blijven ten aanzien van haar verplichtingen in de eigen valuta. Op lange termijn blijft het van essentieel belang dat DNB voldoende winstgevend blijft om geloofwaardig monetair beleid te voeren.

Recente afspraken tussen de minister van Financiën en de president van DNB over het kapitaalbeleid tonen aan dat herkapitalisatie door de Staat momenteel niet aan de orde is. Het kapitaalbeleid biedt DNB de mogelijkheid om buffers te herstellen via inhouding van toekomstige winsten.

Hoewel de financiële vooruitzichten voor DNB enkele uitdagingen met zich meebrengen, blijft de focus gericht op het handhaven van stabiliteit in het financiële systeem en het geleidelijke herstel van buffers zoals weergegeven in de prognosegrafiek.